Są pieniądze na solary i pompy ciepła dla gminy Kartuzy

Gminie Sierakowice wraz z partnerami – gminy Kartuzy i Sulęczyno udało się pozyskać dofinansowanie na instalację kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. To ważna wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców gm. Sierakowice, gdzie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii było największe.

O dofinansowanie na montaż urządzeń pozwalających korzystać z odnawialnych źródeł energii gmina Sierakowice wraz z partnerami aplikowała już dawno. Zainteresowanie przedsięwzięciem było bardzo duże i wielu mieszkańców Sierakowic zgłosiło chęć zainstalowania na swoich posesjach pomp ciepła lub solarów.

Gminy Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno wystąpiły z wnioskiem o środki unijne na realizację inwestycji. Na ogłoszenie o rozstrzygnięcie konkursu trzeba było długo czekać. Ale wreszcie są dobre wiadomości. Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs i projekt, którego liderem były Sierakowice znalazł się w gronie 24, które uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania to 172,3 mln zł.

Dofinansowanie projektu gmin Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno wynosi 8 316 921,99 złotych, czyli około 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity inwestycji to 9 956 025,10 zł.

W przedsięwzięcia zamontowane zostaną urządzenia wykorzystujących energię słońca, w dwóch technologiach: solarnej i fotowoltaicznej oraz powietrznych pomp ciepła. Łączna liczba instalacji to 855, w tym 509 instalacji solarnych, 295 powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz 51 sztuk oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego.

Roczny spadek emisji gazów cieplarniach szacowany jest na 665 ton równoważnika CO2. Gmina Sierakowice oraz pozostałe samorządy będą niebawem informować o dalszych krokach związanych z realizacją inwestycji. Z 300 wniosków z całego województwa pomorskiego tylko 24 otrzymało pozytywne dofinansowanie. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Kiełpina, którzy również brali udział  w konkursie.

Komentarze są wyłączone.