Sejm Dzieci i Młodzieży

Uczniowie ze Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie biorą udział w projekcie XXIV sesji . Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Temat tegorocznych obrad to: ?Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej„.

Uczniowie w konkursie zainteresowali się Stefanem Łaszewskim – polskim prawnikiem i sędzią, działacz niepodległościowy. Urodził się 8 stycznia 1862 r. w Brąchnówku koło Torunia. Pierwsze nauki pobierał w Collegium Marianum w Pelplinie i gimnazjum w Chełmnie, następnie rozpoczął studia prawnicze we Wrocławiu i Berlinie. W wieku 24 lat uzyskał doktorat z prawa cywilnego i kanonicznego na uniwersytecie w Lipsku.

W 1892 r. zamieszkał na stałe w Grudziądzu, gdzie wspólnie z Kazimierzem Wysockim prowadził kancelarię adwokacką. Poza działalnością zawodową, dał się poznać jako obrońca Polaków przed ich pruskimi sąsiadami. Prowadził także ożywioną działalność w kilku polskich organizacjach, m.in. Towarzystwie Czytelni Ludowych, jak również był członkiem elitarnego Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Mocno angażował się również w ruch młodokaszubski. W 1918 r. Łaszewski wybrany został na członka Naczelnej Rady Ludowej i jednego z sześciu jej komisarzy. Natomiast rok później dekretem naczelnika państwa został posłem na Sejm Ustawodawczy jako ?poseł z Prus Królewskich”. Już w październiku 1919 r. został Łaszewski mianowany na stanowisko wojewody pomorskiego. Zorganizował wówczas Pomorski Urząd Wojewódzki i tworzył podstawy polskiej administracji na terenie województwa pomorskiego. W 1920 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, aby dwa lata później objąć wysoki urząd ? prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Zmarł niespodziewanie 20 marca 1924 r. w Warszawie. Pochowany został w Pelplinie.

M.P.

Udział uczniów w projekcie pokazuje wielkie zainteresowanie naszą piękną historią. Będąc mieszkańcami gminy Kartuzy pragnęli poznać świadka historii– pierwszego wojewodę z naszego regionu.

Komentarze są wyłączone.