Sesja   Rady Miejskiej w Kartuzach

Sesja   Rady Miejskiej w Kartuzach

Dzisiaj 21 grudnia odbyła się LXIV  sesja Rady Miejskiej w Kartuzach miedzy uchwałami ważna szczególnie uchwała budżetowa na rok 2023. Przedstawię Państwo ważne inwestycje na rok 2023r i WPF( Wieloletnia Prognoza Finasowa) (fs- fundusz sołecki)- sołectwo Kielpino

 • Przebudowa ulicy Szkolnej 396.540 zł- planowane dofinasowanie zewnętrzne
 • Modernizacja płytami yomb ul. Sucharskiego- fundusz sołecki 31.944
 • Budowa trasy rowerowej 130.000 ul Starowiejska do Kartuz odcinek leśny
 • Zakup namiotu fs – 9000
 • Wykonanie napisu KIEŁPINO 9000- ul Długa fs
 • Kanalizacja deszczowa 211000- ul Starowiejska- gotowa dokumentacja
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna i Widokowa- 1.5mln czas realizacji  2024- 2025
 • Budowa zbiornika retencyjnego- ulica Długa i Piaskowa  ok 1mln  czas realizacji  2024- 2025
 • Budowa ulicy Konopnickiej 581394 -czas realizacji  2022- 2024
 • Modernizacja ul. Piaskowej i ul. Żwirowej – warunek pozyskanie środków zewnętrznych – WPF
 • Utwardzenie płytami yomb ul. Starowiejska – na przeciwko stacji „Oktan” Leszno

Oto niektóre zadania bardzo ważne- oczywiście potrzeb mamy więcej, złożyłem stosowne pisma w sprawie modernizacji stadionu- wymiana nawierzchni- pozyskanie środków zewnętrznych. Również mam wiedze od mieszkańców budowa chodnika na ulicy Osiedlowej, ta droga wymaga również środków powiatu kartuskiego, bo w połowie zarządcą drogi jest ZDP w Kartuzach. W interpelacjach i pytaniach do burmistrza zgłosiłem wniosek o zabezpieczenie środków    na doświetlenie przejść dla pieszych m.in. na ulicy Długiej

M.P.

Komentarze są wyłączone.