Spotkanie dla seniorów

Drodzy Państwo!
Dnia 3 lutego 2020 r. w nowej bibliotece i świetlicy „Wspólna Chata” odbyło się zebranie z lokalnymi seniorami w celu ustalenia działań mających za zadanie zintegrować społeczność, zapewnić wsparcie starszym mieszkańcom Kiełpina, a także wykorzystać wszystkie możliwości jakie niesie ze sobą nowe zaplecze kulturalne. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach:

  • Pani Mirosława Gruba- Kierownik Centrum Wsparcia Społecznego
  • Pani Urszula Cirocka- Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
  • Pani Paulina Bigus- Specjalista Pracy Socjalnej
  • oraz Pani Kazimiera Socha -Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
  • Mirosław Paczoska – Sołtys Sołectwa Kiełpino wraz z członkami Rady Sołeckiej- p. Dominiką Biekisz – Olejnik, p. Joanną Kaizer-Prondzinską i p. Jarosławem Mackojć.

Liczne przybyli seniorzy aktywnie brali udział w dyskusji wysuwając propozycje oraz możliwości ich realizacji. Zauważono, że istnieją nastepujące potrzeby:

  • realizacja warsztatów artystycznych (rzeźba, malarstwo) i spotkania z twórcami
  • gimnastyka dla seniora
  • utworzenie jednostki niosącej pomoc samotnym osobom starszym „Od serca dla serca seniora”
  • parafialny chór
  • wieczorki kulturalne z językiem kaszubskim

Wspaniałym pomysłem byłoby utworzenie Koła Gospdyń Wiejskich. Niestety brakuje lidera. Bardzo prosimy osoby chętne o przybycie na następne spotkanie. Koordynatorem działań jest pani Urszula Cirocka-ekspert w zakładaniu dobrowolnej, samorządnej i niezależnej społecznie, i zawodowo organizacji kobiet. Mężczyźni też mile widziani. Na przyszłym spotkaniu 10 II 2020 r. o godz. 12.00 w „Wspólnej Chacie” poruszone zostaną kolejne tematy, a wśród nich możliwość korzystania z urządzenia TELEOPIEKI oraz PUDEŁKA ŻYCIA, a także dofinansowania do remontu łazienki w celu jej dostosowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wsparcia osób bezdomnych będących podopiecznymi GOPS w Kartuzach poprzez dostarczenie pościeli, prześcieradeł, ręczników, środków czystości, związanego obuwia dla kobiet i mężczyzn. Punktem zbiórki jest „Wspólna Chata” w Kiełpinie. Miej serce i patrz w serce!

Komentarze są wyłączone.