Sprawdź – jakość powietrza na terenie Gminy Kartuzy

Od wczoraj działa strona internetowa obrazująca  jakość powietrza w 5 miejscowościach na terenie gminy Kartuzy.Dane dotyczące jakości powietrza oraz parametrów pogodowych są udostępniane na platformie https://airly.eu/map oraz w aplikacji mobilnej Airly.

Od października 2020 r. na terenie całego województwa pomorskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która obliguje wszystkie gminy położone na terenie województwa do podejmowania działań w zakresie ochrony powietrza. Zamontowane czujniki są urządzeniami mobilnymi – ich lokalizacja będzie ulegała zmianie. Zamontowany system analizy jakości powietrza, oprócz funkcji edukacyjnej, posłuży do określenia stref szczególnie narażonych na pogorszenie jakości powietrza. Określenie obszarów cechujących się gorszą jakością powietrza będzie wykorzystane do opracowania i wdrożenia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w określonych rejonach Gminy Kartuzy. Na chwilę obecną czujniki zamontowano na: budynku przedszkola w Brodnicy Górnej, budynku świetlicy sołeckiej w Borowie, budynku SP w Staniszewie, budynku ?Wspólna chata? filii biblioteki gminno-powiatowej w Kiełpinie, budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach .Czujniki powietrza mierzą koncentrację pyłów zawieszonych, temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Komentarze są wyłączone.