Sprostowanie dotyczące artykułu ?Bezpieczeństwo na drogach?

Załączam treść sprostowania do Pani Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina  a sołtysem Kiełpina. W dniu 15.04.2019r. odbyło się spotkanie, gdzie obie strony przedstawiły swoje  stanowisko. Za źle dobra słowa, przepraszam, które nie miały zlej intencji, lecz wynikały z niewiedzy.

Sołtys

Mirosław Paczoska  

W związku z opublikowaniem na stronie kielpino.eu treści wiadomości         e-mail skierowanej do Pana przez Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina wraz z Pańskim komentarzem,  proszę o opublikowanie niniejszego sprostowania, zgodnie z Art. 31 a Ustawy Prawo prasowe (Dz.U.2018.0.1914). W treści opublikowanego przez Pana postu na stronie kielpino.eu pod adresem stowarzyszenia padają nieprawdziwe zarzuty, które wprowadzają w błąd mieszkańców Kiełpina. W związku z tym publikacja sprostowania jest uprawniona.

                                                                                   Irena Flisikowska
                                                         prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina


Szanowny Panie Sołtysie!

              Z ogromnym zaskoczeniem zapoznaliśmy się z Pana postem opublikowanym    w dniu 16 marca 2019 r .na stronie internetowej sołectwa  Kiełpino.eu  zatytułowanym „Bezpieczeństwo na drogach”.

            Publicznie sugeruje Pan, że Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina 
otrzymało 8 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego na zajęcia ruchowe dla 
osób 50 +  i przez wiele miesięcy ich nie organizuje.  Sugeruje Pan też, 
że członkowie stowarzyszenia uprawiają politykę na zebraniach wiejskich, 
nie chcą rozmawiać i współpracować z sołtysem.
              Podczas  zebrania wiejskiego  we wrześniu 2018 roku obecni na nim mieszkańcy Kiełpina,  podjęli decyzję, na co przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na rok 2019.  Jako radny  i sołtys  z pewnością orientuje się Pan,            że zgłoszone projekty mogą być realizowane dopiero po przyjęciu budżetu przez radę gminy. Sprawa ta z pewnością  jest  dla Pana jasna i oczywista,  bo przecież  uczestniczył Pan w sesji budżetowej i przegłosowywał Pan budżet!
             Chcemy wyraźnie  podkreślić, że stowarzyszenie nie jest dysponentem żadnych środków finansowych z funduszu sołeckiego i żadnych środków z tego funduszu nie otrzymało.  Środkami  tymi rozporządza  gmina Kartuzy.  Stowarzyszenie zgłosiło jedynie propozycję sposobu  ich wydatkowania,  którą zatwierdziło zebranie wiejskie, wybierając do realizacji zgłoszony przez nas projekt.
             Informujemy Pana oraz mieszkańców Kiełpina, że jesteśmy w stałym 
kontakcie z Wydziałem Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nadzorującym realizację funduszu sołeckiego.  Gmina obecnie dokonuje zakupu niezbędnego sprzętu. Podpisała również umowę z trenerem.  Ruszył  właśnie  nabór  osób chętnych do udziału w zajęciach, o czym został Pan poinformowany.

Jesteśmy przekonani, że Pan jako sołtys i radny, doskonale rozumie w jaki sposób są wydatkowane środki z funduszu sołeckiego. W związku z tym 
niezrozumiałe  są dla nas wysunięte przez Pana zarzuty pod adresem stowarzyszenia ,  że  nic w tej sprawie nie robimy i nie wiadomo co stało się z 8 tys. złotych.

               Zaskoczeni jesteśmy także Pańskim oburzeniem dotyczącym działań 
stowarzyszenia w sprawie budowy ronda.
              W dniu 12 grudnia 2018 r.  uczestniczył Pan w walnym zebraniu  stowarzyszenia jako zaproszony gość. Większą  część  tamtego spotkania zajęła sprawa przebudowy skrzyżowania na Bernardynie. Uznaliśmy już wtedy, że jest to nasze  priorytetowe zadanie. Znaliśmy plany dotyczące budowy świateł         i chcieliśmy doprowadzić do zmiany stanowiska władz, tak aby powstało dużo 
bezpieczniejsze i przyszłościowe rozwiązanie ? rondo.  Budowa świateł 
spowoduje zablokowanie skrzyżowania, co przy stale rosnącym ruchu, będzie stanowiło coraz większy problem. Światła na takim skrzyżowaniu ? głównych dróg, które przecinają się prostopadle ? nie wyeliminują wypadków. Rondo             w tym przypadku  jest najlepszym rozwiązaniem, o czym mówią specjaliści od dróg (zachęcamy do zapoznania się z ich opiniami  i opracowaniami ), a jedyną przeszkodą są w jego powstaniu są  jak zwykle pieniądze.

           Podczas  zebrania, o którym mowa,  zabierał Pan głos,  złożył Pan deklarację  przystąpienia w poczet członków,  zapoznał się Pan z planem działania naszego stowarzyszenia na rok 2019  i  poparł go Pan.  Działania          w sprawie budowy ronda określiliśmy jako sprawę najpilniejszą i najważniejszą. Wyznaczyliśmy również  kierunki naszych  działań w tym zakresie –  sporządzenie petycji do władz,  zbieranie pod nią podpisów i lobowanie  na rzecz tego rozwiązania.
             W związku z powyższym  jesteśmy niezmiernie zaskoczeni wyrażaną przez Pana niewiedzą na temat działań stowarzyszenia oraz zmianą Pańskiego 
stanowiska w sprawie przebudowy tego skrzyżowania.  Podkreśla Pan w swojej wypowiedzi, że od 4 lat działał Pan  w kierunku budowy ronda. Jednak o zmianie Pańskiego zdania w tej sprawie dowiedzieliśmy się nagle,  podczas realizacji programu telewizyjnego.

          Żałujemy, że nie włączył się Pan, jako sołtys, radny i kandydat na członka stowarzyszenia, w akcję zbierania podpisów pod petycją.

Zastanawiamy się także, jak zamierza Pan działać wspólnie dla rozwoju 
Kiełpina, skoro działa Pan wbrew woli ponad 1.200 osób, które poparły tą 
inicjatywę. Czyj interes Pan reprezentuje? Mamy wątpliwości, czy jest to 
interes mieszkańców.           Mimo wszystko  nadal liczmy na  dialog i współpracę  w sprawach ważnych dla Kiełpina.

                                                                 

                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                     Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców  Kiełpina

                                                                Irena Flisikowska ? prezes

                                                                Bartosz Kitowski ? sekretarz

                                                                Dorota Celińska ? skarbnik

Komentarze są wyłączone.