Strategia Gminy Kartuzy ?

Szanowni Państwo

 Już na zebraniu wiejskim 26.02.2019r.  w Kiełpinie Burmistrz Kartuz M. G. Gołuński poinformował mieszkańców o rozpoczęciu procedury opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy na lata 2020- 2040. Na naszej stronie kielpino.eu znajduje się dokument Plan Odnowy miejscowości Kiełpino na lata 2010-2017. Ten dokument jest nie aktualny jako sołtys oraz radny zgłosiłem liczne propozycje dla poprawy infrastruktury sołectwa Kiełpino i poprawy życia mieszkańców. Zapraszam do Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1 w dniu 13 maja 2019r. (poniedziałek) na godz. 17.00.Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy będzie kluczowym dokumentem wyznaczającym cele i kierunki działań służące rozwojowi społecznemu oraz poprawie jakości życia mieszkańców naszej gminy na kolejne 20 lat. W związku z tym ważne jest, aby mieszkańcy od samego początku byli aktywnymi uczestnikami toczących się prac.

 Liczę na państwa zaangażowanie,   propozycje, pomysły można składać na moją pocztę

e-mail stolemy@wp.pl

sołtys i radny Rady Miejskiej w KartuzachMirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.