W KARTUZACH POWSTAJE ODDZIAŁ KASZUBSKO-POMORSKI ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ? TOWARZYSTWA PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Zacznijmy od tego czym jest Związek Piłsudczyków, jaka jest jego historia oraz przyświecające cele.

Związek Piłsudczyków jak sama nazwa wskazuje, odnosi się i pielęgnuje pamięć o osobie Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W dzisiejszych czasach większość jak nie wszyscy dorośli Polacy, znają i kojarzą postać Marszałka, postać Symbol, łącząc ją z datami historycznymi takimi jak np. 11 listopada, czyli Święto Niepodległości. Ta symbolika jest ważna i potrzebna. Dobrze, że obecnie tak właśnie funkcjonuje w zbiorowej świadomości Polaków. Dzisiaj zwłaszcza dla młodego pokolenia jest to oczywiste, jednak Ci którzy pamiętają czasy komunizmu w PRL, wiedzą, że pamięć o Piłsudskim była konsekwentnie zwalczana przez ówczesne władze, powolne bolszewickim mocodawcom. Paradoksalnie te wrogie działania tylko wzmocniły wymiar Symbolu. Tym niemniej naszym zadaniem, jest przybliżanie szczegółów, życia, myśli politycznej oraz czynów Józefa Piłsudskiego. Były i są one bowiem, złączone nierozerwalnie z istotną częścią historii Polski, a także jej współczesnością.

Zanim przejdę do przedstawienia rysu historycznego samego Związku Piłsudczyków, warto mieć na uwadze że o ruchu piłsudczykowskim oraz piłsudczykach jako takich, możemy mówić zarówno za życia Marszałka, po jego śmierci, w 1935 roku, oraz w okresie II wojny światowej, jak i po niej, w czasach komunizmu. Oczywiście działalność samych piłsudczyków jak i jej formy, w zależności od wybranego okresu wyglądała bardzo różnie, od Legionów i wybijania się na niepodległość, sprawowania władzy w II RP, do działania w konspiracji i to w dodatku często w opozycji do głównego nurtu Polskiego Państwa Podziemnego, co wynikało z braku zgody na współdziałanie z Sowietami. Współdziałanie jak się później okazało w dużej mierze zabójcze dla tego państwa. Ten mało do dzisiaj znany, a ciekawy wątek historii być może będzie w przyszłości tematem innego artykułu. Następnie były lata funkcjonowania w realiach okupacji sowieckiej po 1945 roku, z oczywistych powodów również w podziemiu.

Polska od wieków, ze względu na swe położenie, musiała i musi obecnie dokonywać wyborów, politycznych, geopolitycznych czy wręcz cywilizacyjnych. Zawężając to do najbliższych sąsiadów pomiędzy Niemcami, a Rosją, szerzej Zachodem a Wschodem, w skrajnej wersji, między cywilizacją lub jej brakiem. Dla Marszałka wybór był prosty i jednoznaczny. Uważał, że Rzeczypospolita musi za wszelką cenę uniezależnić się od Rosji, i to nieważne jakiego ?koloru?, czerwonej czy białej i był to wybór w dużej mierze cywilizacyjny. Historia pokazała, że się nie mylił. Dzisiaj na szczęście, jesteśmy częścią bloku państw zachodnich w NATO i UE. Mimo pewnych niedoskonałości tej drugiej, widocznych zwłaszcza w ostatnim czasie, jest to najlepsze dla nas miejsce.

W dniu 13 września 1988 roku, a więc jeszcze w czasach PRL, w miejscowości Różan w powiecie makowskim, położonej na prawym brzegu Narwi, zostało powołane do życia Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, równocześnie będące ówczesnym Zarządem Głównym. Był to trudny okres dla powstawania podobnych stowarzyszeń, zwłaszcza zrzeszonych pod taką ideą i zogniskowanych wokół takiej postaci jak Marszałek Piłsudski. Bardzo mocno przeciwstawiał się temu ówczesny komunistyczny minister spraw wewnętrznych, Czesław Kiszczak. Komuniści próbowali rozbić organizację od środka. Nietrudno się domyślić, że był to czas wielkiej próby i determinacji w działaniu ówczesnego prezesa, nie tylko w poszukiwaniu kolejnych sympatyków ? po to, aby Towarzystwo pod bacznym okiem MSW nie rozpadło się.

Pod pierwotnym szyldem działało ono do 1 stycznia 1999 roku. Wtedy to nazwa została zmieniona na ?Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego?. Zarząd rezydował w Warszawie. Organizacja jednak działała nie tylko na terenie województwa mazowieckiego.

Dnia 8 kwietnia 1990 roku, powstał Związek Piłsudczyków Oddział Gdański z siedzibą w Gdyni; również kolejno zawiązywały się oddziały na wschodniej, południowo-wschodniej ścianie oraz w Szczecinie

W dniu 13 września 2013 roku Związek obchodził 25. lecie swojego istnienia. Centralne obchody i uroczystości odbyły się w Okręgu Pomorskim Związku Piłsudczyków RP TPJP w Gdyni, z udziałem wszystkich okręgów i oddziałów z kraju i z zagranicy, m.in. z udziałem piłsudczyków ze szwedzkiego Malmö. Obecnie Związek Piłsudczyków RP TPJP, obejmuje swym zasięgiem większą część Polski i liczy sobie 29 oddziałów i okręgów.

Tyle z historii w formie zwięzłego kalendarium. Hasłem przewodnim naszego Związku są pierwsze słowa statutu: Łączy nas szacunek dla człowieka, który wbrew wielu przeciwnościom budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą Polskę i do tej niepodległości Naród doprowadził. Wiara w Polskę i zwykły szacunek do panteonu jej bohaterów jest przecież nie tyle obowiązkiem, co fundamentem współczesnego rozwoju ze względu na ducha historii. Józef Piłsudski powiedział: Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Uniwersalne postawy, sprawdzone w przebiegu lat i budujące poczucie wspólnoty, takie jak cześć prawdziwym bohaterom, ludziom, którzy zadedykowali swoje życie po to, by dzisiaj żyło się godnie, byśmy nadal mogli pod wspólnym godłem wyznawać to, co dla naszej tożsamości narodowej jest najpiękniejsze i najważniejsze. Wymagają one pielęgnacji, zasługują na kontynuację oraz są jednym z celów Związku.

W statucie czytamy: Realizowanie testamentu Największego Polaka uważamy za swój obywatelski i patriotyczny obowiązek. Związek Piłsudczyków nie utożsamia się z żadną partią polityczną ? istotna jest dla nas myśl, niematerialna i zwiewna, a jednak potrafiąca być nośnikiem największej wartości, jaką jest nasza Ojczyzna, teoretycznym gruntem pod praktyczne działanie. Obchody świąt państwowych, zaszczepianie patriotyzmu, tożsamości narodowej, przybliżanie sylwetki Człowieka, który w okresie burz pozostał czynnym patriotą.

Członkostwo związkowe nie wymaga wyrzeczeń, nie wymaga wyznawania żadnej konkretnej ideologii, grupujemy ludzi o różnych wrażliwościach społeczno-politycznych, dla których jednak najważniejsze jest dobro naszej Umiłowanej Ojczyzny. Można powiedzieć, że naszą partią jest, Rzeczypospolita. Naszym zadaniem jest uczyć młodzież szacunku do Orła Białego, flagi narodowej, hymnu polskiego, idei Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i munduru Wojska Polskiego. Jako najwyższego zwierzchnika, tak jak w przypadku wojska, uznajemy, zawsze   sprawującego w danej chwili urząd, Prezydenta RP. Myśl propaństwowa jest dla nas najważniejsza.

Jesteśmy formacją umundurowaną (mundur noszony z okazji różnego rodzaju uroczystości np. świąt państwowych, nie jest jednak obowiązkowy, można również nosić jedynie element umundurowania jakim jest czapka tzw. ?maciejówka?), z własnym regulaminem i stopniami związkowymi. Osobom zasłużonym, przyznajemy odznaczenia związkowe. Ze szczegółami można się zapoznać na stronie: http://jozef-pilsudski.com.pl/ .

Nasi członkowie w wielu wypadkach, są zaangażowani dodatkowo społecznie, jako wolontariusze w rozmaitych akcjach, honorowi krwiodawcy, działacze na rzecz różnych spraw ludzkich. Współpracujemy z organizacjami społecznymi, takimi jak m.in. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Strzelecki Strzelec, z Policją, Strażą Pożarną (PSP, OSP), Wojskiem Polskim itp.

Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia struktur Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach, który ma dać możliwość wstępowania w szeregi Związku, mieszkańcom Ziemi Kaszubskiej.   Swoją działalność tutaj, pragniemy szczególnie połączyć, z kultywowaniem pamięci o 66 Kaszubskim Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wsławił się zwłaszcza w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i jest związany z naszym Miastem, poprzez swojego dowódcę,  majora Leona Kowalskiego, późniejszego pierwszego starostę kartuskiego. W tym celu podjęliśmy już pewne kroki, o których poinformujemy w dalszej kolejności.

Pierwsze zebranie organizacyjne planowane jest na czwartek 15.09.2016 roku w Kartuzach. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu, tel. 664465531 oraz e-mail: doc.grisz@wp.pl.

Lokalny koordynator

kapitan ZP Tomasz Kocent

 

 

Komentarze są wyłączone.