Wojewoda podpisał umowę z burmistrzem

Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wojewodą pomorskim na dofinansowanie remontów 8 dróg w gminie. Dotacja opiewa na kwotę 5,5 mln zł. W tym roku będzie wykonana modernizacja ul. Szkolnej. W przyszłym roku ul . M. Konopnickiej.

Do czerwca ma być wykonana ul Starowiejska od Leszna + kanalizacja deszczowa. Ta inwestycja już rok temu była zgłaszana- wykonawca firma Lica . Środki Rządowe

M.P.

Komentarze są wyłączone.