Wokół ludowego łabędzia

W czwartek 20 października 2022 r. w Filii naszej Biblioteki w Kiełpinie odbył się konkurs w ramach projektu pn. Wokół ludowego łabędzia – cykl międzypokoleniowych zajęć rozwijających dla mieszkańców sołectwa Kiełpino. Uczestnicy (10 osób) przedstawili swoje propozycje produktu lokalnego „Pamiątka z sołectwa Kiełpino” z motywem łabędzia.

W ramach projektu odbyły się:

Warsztat 1: Motyw łabędzia w kulturze polskiej oraz kulturze kaszubskiej ze szczególnym uwzględnieniem literatury oraz ikonografii – warsztaty z książką;

Warsztat 2: Motyw łabędzia w piśmiennictwie na temat Kiełpina – warsztaty z książką;

Warsztat 3: Warsztaty pisarskie: tworzenie legendy związanej z Kiełpinem oraz motywem łabędzia;

Warsztat 4: Warsztaty pisarskie: tworzenie legendy związanej z Kiełpinem oraz motywem Łabędzia.

Warsztat 5: Podstawy malarstwa na szkle – teoria i praktyka;

Warsztat 6: Łabędź malowany na szkle z motywami kaszubskimi – praktyka;

Warsztat 7: Podstawy upcyklingu – teoria i praktyka.

Warsztat 8: Łabędź tworzony metodą upcyklingu – praktyka.

Przypominamy: Motyw łabędzia jest niezwykle ważny dla mieszkańców Kiełpina. Zwierzę to znajduje się nawet w nieoficjalnym „herbie” Kiełpina. Nie bez powodu…

Wyniki konkursu.

Konkurs na najlepszy produkt lokalny „Pamiątka z sołectwa Kiełpino” w ramach projektu „Wokół ludowego łabędzia – cykl międzypokoleniowych zajęć rozwijających dla mieszkańców sołectwa Kiełpino” dofinansowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Kryteria w skali 1-5:

Wartość artystyczna;

Oryginalność koncepcji i techniki wykonania;

Spójność z założeniem konkursu;

Łatwość w powielaniu i reprodukowaniu.

Przewodniczący komisji: dr Piotr Smoliński, dyrektor MiPBP w Kartuzach oraz jej Filii w Kiełpinie.

Komisja w składzie:

Sylwia Biankowska – Zastępca Burmistrza Kartuz,

dr Marcin Plichta – dyrektor Galerii Refektarz w Kartuzach,

Barbara Kąkol – dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach,

Mirosław Paczoska – Sołtys Kiełpina,

Ks. Tomasz Juchniewicz – Proboszcz Parafii w Kiełpinie,

Waldemar Bertling – pracownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Kartuzach,

Pracownicy Biblioteki w Kartuzach oraz Filii Kiełpinie: Kazimiera Socha, Łucja Ustowska, Bogumiła Klawikowska, Jolanta Radtke;

Podjęła następującą decyzję:

Miejsce 1: pani Elżbieta Brzeska, 185 pkt;

Miejsce 2: pani Maria Sikora, 170 pkt;

Miejsce 3: pani Victoria Biekisz-Olejnik, 159 pkt;

Wyróżnienie: pani Anna Kożyczkowska, 157 pkt.

Pani Elżbieta Brzeska, zwyciężczyni konkursu,  zaproponowała jako produkt lokalny magnes z reprodukcją obrazu swojego autorstwa – dzieło to przedstawia łabędzia unoszącego się nad jeziorem. Na skrzydle łabędzia stoi Kaszub w ludowym stroju. Na pierwszym planie widać Kaszubkę, także w stroju ludowym. Na dole widnieje napis „Kiełpino”.

W konkursie wystartowało 10 osób. Pozostali uczestnicy otrzymali także atrakcyjne nagrody książkowe:

  1. Dominika Biekisz-Olejnik,
  2. Eugeniusz Gawlik,
  3. Justyna Pająk-Gąska,
  4. Jolanta Czerwińska,
  5. Urszula Szczepańska,
  6. Karolina Makurat,
  7. Maria Sikora.

(Kolejność jest przypadkowa).

Upominki za konsekwentny udział w niemal wszystkich warsztatach otrzymały także 4 osoby, które jednakże nie zdecydowały się stanąć do rywalizacji w konkursie.

Cele projektu:

– Integracja społeczna i międzypokoleniowa mieszkańców sołectwa Kiełpino;

– Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców sołectwa Kiełpino;

– Wspieranie włączenia społecznego mieszkańców sołectwa Kiełpino;

– Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących lokalnego rękodzieła poprzez organizację cyklu międzypokoleniowych rozwijających zajęć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem ludowego kaszubskiego malarstwa na szkle;

– Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kiełpino na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu poprzez udział w warsztatach osób dotychczas niezaangażowanych w życie kulturalne sołectwa, emerytów, rencistów oraz osób wykluczonych społecznie (m.in. osób niepełnosprawnych) jak również poprzez udział wszystkich uczestników projektu w tym ww. w konkursie zorganizowanym na zakończenie projektu mającym za zadanie wyłonić produkt lokalny w postaci pamiątki z sołectwa Kiełpino dedykowanej turystom.

Efekty realizacji operacji:

– Organizacja cyklu międzypokoleniowych rozwijających zajęć kulturalnych;

– Organizacja konkursu dla uczestników zajęć;

– Stworzenie kilkudziesięciu prac artystycznych, w tym rękodzieł opartych na tradycji ludowej, z motywem łabędzia nawiązującego do nazwy oraz historii i herby sołectwa Kiełpino;

– Stworzenie wystawy prac konkursowych uczestników warsztatów;

– Opracowanie przez uczestników oraz przedstawienie jednego lokalnego produktu artystycznego adresowanego do turystów z motywem łabędzia stanowiącego swoistą pamiątkę z odwiedzin w Kiełpinie i okolicach (laureat konkursu);

– Nastąpi integracja społeczna i międzypokoleniowa reprezentatywnej grupy mieszkańców sołectwa Kiełpino (20 osób);

– Nastąpi wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej reprezentatywnej grupy mieszkańców sołectwa Kiełpino (20 osób).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach informuje, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023 realizowała operację pn. „Wokół ludowego łabędzia” – cykl międzypokoleniowych zajęć rozwijających dla mieszkańców sołectwa Kiełpino, której celem była aktywizacja, integracja społeczna i międzypokoleniowa mieszkańców sołectwa Kiełpino oraz wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej poprzez wymianę i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego i rękodzieła.

W ramach operacji odbył się cykl warsztatów dotyczących motywu łabędzia, od którego pochodzi nazwa wsi i sołectwa Kiełpino oraz konkurs dla uczestników warsztatów na wykonanie produktu lokalnego. Efektem realizacji operacji jest wykonanie prac artystycznych przez uczestników warsztatów, stworzenie wystawy prac konkursowych, aktywizacja oraz wzmocnienie poczucia integracji i włączenia społecznego, a także zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców sołectwa Kiełpino.

materiał ze strony M. P. B. w Kartuzach

Komentarze są wyłączone.