Współpraca?

Bardzo dobra informacja dla mieszkańców  ulicy Elizy Orzeszkowej. Mieszkańcy tej drogi złożyli pismo do wydziału komunalnego w Kartuzach z prośbą  wykorzystania betonowych płyt z ulicy Starowiejskiej odcinek przez las, który do września tego roku 2021 będzie miał nową nawierzchnię. Stare płyty zostają w Kiełpinie decyzją burmistrza  Kartuz oraz po mojej interwencji , mieszkańcy  20 podpisów złożyli stosowne pismo. Również, mieszkańcy drogi wskazali miejsce  składowania płyt. Pragnę podziękować Panu Piotrowi M., który jest koordynatorem akcji. Jest to przykład doskonałej współpracy. Poczekamy do realizacji. Jest ważna droga na mapie sołeckiej Kiełpina będzie dobry dojazd z ul. Szkolnej do ul. Starowiejskiej.

M.P.

Komentarze są wyłączone.