Wybory europejskie

W dniu 9 czerwca 2024 r będziemy wybierać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego

Dlaczego głosowanie jest ważne?

Od 6 do 9 czerwca 2024 r. miliony Europejczyków pomogą kształtować przyszłość naszej demokracji, biorąc udział w wyborach europejskich.

To wyjątkowy moment, w którym możemy wszyscy wspólnie zadecydować o przyszłości Unii Europejskiej. Głosowanie zawsze ma znaczenie, bez względu na to, czy chodzi o wybory lokalne, krajowe czy europejskie. Wybory są doskonałą okazją, by wypowiedzieć się w ważnych dla ciebie kwestiach.

Wykorzystaj swój głos, aby zmienić świat, w którym żyjesz

Łatwo można zapomnieć, że wyniki wyborów europejskich wpłyną na życie wielu osób. Parlament Europejski przyjmuje przepisy, które dotyczą nas wszystkich: mają wpływ na duże kraje i małe społeczności, potężne przedsiębiorstwa i start-upy, kwestie globalne i lokalne.

Prawodawstwo UE zajmuje się sprawami, które dla większości obywateli są bardzo ważne, takimi jak środowisko, bezpieczeństwo, migracja, polityka społeczna, prawa konsumentów, gospodarka, praworządność i wiele innych. W dzisiejszym świecie każde zagadnienie, które jest istotne na szczeblu krajowym, ma również wymiar europejski.

Twój głos zadecyduje, kto będzie cię reprezentował w Parlamencie Europejskim podczas przygotowywania nowych przepisów i kto wpłynie na wybór członków Komisji Europejskiej. A te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na twoje codzienne życie i życie wielu innych ludzi.

Wykorzystaj swój głos, aby odpowiedzieć na wyzwania dzisiejszego świata

W tym coraz bardziej złożonym, niestabilnym i wzajemnie połączonym świecie Unia Europejska stawia czoła globalnym wyzwaniom, z którymi samodzielnie nie poradziłby sobie żaden kraj UE. To nie jest łatwe zadanie, a twój głos wpłynie na kierunek zmian.

Głosując, wybierasz demokrację.

Bo demokracji nigdy nie wolno brać za pewnik. To wspólne osiągnięcie i zbiorowa odpowiedzialność. Każdy z nas ma tu swoją rolę do odegrania.

Demokracja zaczyna się od ludzi. Nadajemy jej bieg w wyborach europejskich, a podjęte tam decyzje mają realny wpływ na nasze życie. Jeśli nie weźmiemy w nich udziału, nie będziemy mieć też wpływu na kształtowanie przyszłości. W dłuższej perspektywie natomiast europejska demokracja parlamentarna straci na sile, a jej wartości na znaczeniu.

Im więcej ludzi głosuje, tym silniejsza staje się demokracja.

Komentarze są wyłączone.