Zebranie Rady Sołeckiej

Zebranie Rady Sołeckiej

W dniu 27.03.2018r. odbyło się zebranie Rady Sołeckiej, w składzie: Małgorzata Wołowska, Hanna Rychert, Jerzy Arent, Grzegorz Żołnowski, Jarosław Mackojć  oraz radny Ryszard Herbasz. W czasie spotkania sołtys przedstawił plany na 2018r.:

  • Trwa kurs komputerowy 50+ planowane zakończenie 25.05. 2018r.
  • 04.03.2018r. sołectwo było współorganizatorem Biegu Żołnierzy Wyklętych na stadionie
  • 07.04. 2018r. wiosenne sprzątanie terenu wokół Raduni
  • Kwiecień naprawy dróg w sołectwie
  • 25.05. 2018r. Dzień Seniora
  • 22.06.2018r. Sobótki między jeziorami
  • Nasze sołectwo przystąpiło do wojewódzkiego Konkursu ?Piękna Wieś?

Członkowie Rady Sołeckiej zgłosili swoje propozycje, postawienie znaku lustro: na ul. Szkolnej skrzyżowanie z osiedlem Piotruś Pan, wyjazd ul Energetyków z ul. Starowiejską, ul. Dworcowa z  ul. Ks. Arasmusa.

  • Wszyscy na zebraniu stwierdzili, że przy szkole potrzebne boisko z sztuczna nawierzchnią- orlik
  • Inwestycje: ul. Przy Krzyżu, chodnik ul. Dworcowa, utwardzenie ul. Osiedlowej

W dniu 06 kwietnia  2018 roku zostaną ogłoszone  Nagrody Burmistrza Kartuz Kartesko Skra, pragnę poinformować wśród nominowanych jest Pan Dariusz Dolatowski autor monografii o Kiełpinie oraz Pan Kazimierz Socha- Borzestowski  wiceprezes Związku Piłsudczyków okręg kaszubsko- pomorski. Trzymamy kciuki  za kandydatów do nagrody.

Jeśli macie Państwo swoje propozycje oraz uwagi do planowanych imprez prosimy o kontakt.

Autor MP

Komentarze są wyłączone.