Zebranie rady sołeckiej

W dniu 10 lutego 2021 roku w budynku ?Wspólna Chata? odbyło się zebranie rady sołeckiej oraz radnych gminy Kartuzy. W zebraniu uczestniczyli Pani Joanna Kaizer- Prodzinska, Pani Dominika Biekisz- Olejnik, Panowie: Jarosław Mackojć oraz Łukasz Grzenkowicz. Radni gminy Kartuzy: Pani Dorota Zarach i Mirosław Paczoska. Zebranie prowadził sołtys- M. Paczoska, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności,  ?akcja zima?w naszym sołectwie, informacje ze spotkania sołtysów  gminy Kartuzy z burmistrzem Kartuz w dniu 4.02.2021r., fundusz sołecki na 2022, sprawy zgłaszane przez mieszkańców m.in. bezpieczeństwo na ul. E. Orzeszkowej, sprawa ulicy Piaskowej dwóch właścicieli wyraziło wolę przekazania gruntu gminie Karuzy, sprawa realizacji przebudowy ul. Starowiejskiej, sprawa uchwały z 28.10.2021r. oraz wpisów i zdjęcia na fb umieszczonego przez radnego Tyberiusza Krigera. Sołtys podziękował członkom rady soleckiej, że pomimo pandemii przygotowano 59 paczek świątecznych dla potrzebujących czy dostarczano maseczki dla seniorów. Pan Łukasz Grzenkowicz przekazał informacje w sprawie wiatraków w Wyczechowie, na razie inwestycja jest wstrzymana. Pani radna Dorota Zarach przedstawiła trudności z drogą Urocza oraz Piękna.  Pani Domnika Biekisz- Olejnik zwróciła uwagę na poprawę bezpieczeństwa na ul. Szkolnej, propozycja progu lub sygnalizacji. Pan Mirosław Paczoska przybliżył plany związane z przybliżeniem postaci Maksymilana Stroma  bohatera filmu ?Żadnego prawa nie złamałem?, który był pokazywany w 2015 roku na sali gimnastycznej w Kiełpinie. Wnioski wypracowane w czasie zebrania  zostaną przekazane do UG w Kartuzach.

M.P.

Komentarze są wyłączone.