Zebranie rady soleckiej ?on-line

W dniu 23.03. 2021 odbyło się zebranie rady sołeckiej w raz z zarządem Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina. Spotkanie odbywało się formie zdalnej. Obecni: W zebraniu uczestniczyli Pani Joanna Kaizer- Prodzinska, Pani Dominika Biekisz- Olejnik, Pani Magdalena Szczesna, Jarosław Mackojć, Pan Mirosław Paczoska, Pan Łukasz Grzenkowicz  oraz sekretarz SMK Pan Bartosz Kitowski


Porządek zebrania:
1.      Przywitanie i otwarcie zebrania ( względy bezpieczeństwa forma zdalna)
2.      Analiza    dróg powiatowych:
Wizja lokalna 2.03.2021r.w terenie wicestarosty P. Fikusa, A. Puzdrowskiego , mieszkańca ul. Raduńskiej oraz moja osoba
Informacje ze spotkania 16.03.2021 organizowane  przez Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina, wystąpienie mieszkańców ul. Raduńskiej,
?zapis na stronie SMK
Plan zimowego odśnieżania
?         gmina powinna odśnieżać ulicę Osiedlową, ze względu na ekonomię (przy okazji odśnieżania
dróg gminnych) ? tematem będzie zajmował się sołtys Mirosław Paczoska
 
Informacja prezesa SMK ? Pan Łukasz Grzenkowicz, Pan Bartosz Kitowski o działalności stowarzyszenia
3.      Publikacja książki F. Szczesnego ?Zakazana miłość?
4.      Bezpieczeństwo w czasie pandemii m.in. kościół , maseczki  z rezerw rządowych dla mieszkańców, przejście dla pieszych przy stadionie
5.      Sprawa funkcjonowania poczty w Kiełpinie
6.      Marcowy objazd po sołectwie ( informacje na e-maila) radna Pani M. Szczesna
7.      Oficjalna strona solecka kielpino.eu ? materiały do publikacji
8.      Nazwa nowej ul. Sławomira Majewskiego działki nr. 976/7 propozycja Pani Emilii Kamińskiej
9.      Sesja Rady Miejskiej 31.03.2021r. godzina 9.00
 
10.  Potrzeby inwestycyjne Kiełpina projekt dokumentu ? radny Pan Łukasz  Grzenkowicz, Pan Bartosz Kitowski
 
11.  Tematyka kolejnych spotkań: oświetlenie naszych ulic inne propozycje
12.  Komunikacja i reprezentowanie spraw sołectwa Kiełpino na zewnątrz
Powoływanie Rzecznika Prasowego Sołtysa propozycja na zebranie wiejskie
13.  Sprawy różne
14.  Zamknięcia zebrania i podziękowanie
15.  Kolejne zebranie 27.04.2021r.
M.P.
 

Komentarze są wyłączone.