30 czerwca sesja Rady Miejskiej w Kartuzach

Zainteresowanych zapraszamy do obserwowania Online,

Poniżej program posiedzenia w sprawie uchwał..

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  7 .1
  nadania kontynuacji nazwy ulicy ?Sosnowa? w miejscowości Prokowo
  7 .2
  nadania nazwy ulicy ?Słoneczna? w miejscowości Kolonia
  7 .3
  nadania nazwy ulicy ?Spokojna? w miejscowości Staniszewo
  7 .4
  nadania nazwy ulicy w miejscowości Staniszewo, gmina Kartuzy
  7.5
  nadania kontynuacji nazwy ulicy ?Klonowa? w miejscowości Kiełpino
  7.6
  nadania kontynuacji nazwy ulicy ?Lipowa? w miejscowości Kiełpino
  7.7
  udzielenia pomocy finansowe j Powiatowi Kartuskiemu
  7.8
  określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kartuzy na rok szkolny 2021/2022
  7.9
  przystąpienia do realizacji Projektu pn. ?Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru
  Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot?
  7.10
  przystąpienia do spor ządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
  miasta Kartuzy, rejon ul. Wzgórze Wolności, Mikołaja Reja, Chmieleńskiej i Polnej
  7.11
  określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach
  gospodarstwa do mowego
  7.12
  zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2021 rok
  7.13
  aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2021 – 2030
  7.14
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza
  Żurakowskiego w Kartuzach za 2020 rok
  7.15
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii ?Refektarz? w Kartuzach za 2020 rok
  7.16
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach za 2020 rok
  7.17
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tred era
  w Kartuzach za 2020 rok
  7.18
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok
  7.19
  Raport o stanie Gminy Kartuzy za 2019 r. w tym debata nad ww. raportem oraz podjęcie uchwały
  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kartuz wotum zaufania za 2020 rok
  7.20
  udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Komentarze są wyłączone.