775?lecia Kiełpina

Pierwsza wiadomość o Kiełpinie

znajduje się w dokumencie księcia lubiszewskiego Sambora II z 1241 roku

? nadaje on Kiełpino wraz z Kasztelanią Goręczyńską (razem 18 wsi)

biskupowi włocławskiemu.

 W związku z  powyższym Rada Sołecka w Kiełpinie

na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016 r.

podjęła decyzję o uroczystych obchodach 775?lecia Kiełpina.

Tę decyzję zaaprobowali mieszkańcy wsi

oraz Burmistrz Kartuz Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński

obecni 9 lutego 2016 r.  na zebraniu wiejskim w ZS w Kiełpinie

Obchodami rocznicy będzie kierował Komitet Organizacyjny.

Wiadomości związane z obchodami będą umieszczane na wiejskiej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.kielpino.eu 

Ps. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

 KOORDYNATOR  OBCHODÓW                                             SOŁTYS   KIEŁPINA

/-/  STANISŁAW  MIŁOSZ                                               /-/   MIROSŁAW  PACZOSKA

Komentarze są wyłączone.