Zebranie wiejskie w Kiełpinie

W dniu 09.02.2016 roku na sali gimnastycznej  w ZS w Kiełpinie odbyło się  zebranie wiejskie. Na zebraniu obecni byli Burmistrz Kartuz  Pan Mieczysław  Grzegorz Gołuński, kierownik wydziału komunalnego Pan Wojciech Jaworowski, sekretarz Urzędu Miejskiego w Kartuzach Pan Tomasz Nadolny, dzielnicowy Artur Socha, radny Kiełpina Pan Ryszard Herbasz, członkowie Rady Sołeckiej  oraz 67 mieszkańców sołectwa Kiełpina. Na początku sołtys Mirosław Paczoska przedstawił sprawozdanie za rok 2015. Następnie mieszkańcy wypełnili ankiety na temat niebezpiecznych miejsc w sołectwie, które zostaną przekazane komendzie powiatowej w Kartuzach. Pan Burmistrz przekazał informacje, które będą realizowane w najbliższym czasie m.in. budowa chodnika na ul. Długiej, rozbudowa ZS w Kiełpinie, rozbudowa kanalizacji, Pan radny Ryszard Herbasz poruszył temat przejść dla pieszych na drodze woj. 224 w Lesznie. Sołtys M. Paczoska zwrócił uwagę Burmistrzowi o większe zainteresowanie się niebezpiecznym skrzyżowaniem na ul. Kartuskiej z ul. Długą. Mieszkańcy zadawali pytania na temat chodnika na ul. Dworcowej, w sprawie rozbudowy ul. Osiedlowa, Szkolna, Starowiejska, sprawa przejść dla pieszych na ul. Długiej. Pan Nadolny przedstawił temat funduszu sołeckiego, Kiełpino otrzyma ok 33tyś., które będzie można wykorzystać w 2017. Do września mieszkańcy dostarczają swoje propozycje działań, które zostaną przegłosowane na zebraniu wiejskiem. Pan Stanisław Miłosz przedstawił informacje na temat 775- Kiełpina, został powołany Komitet Organizacyjny, który opracuje plan działań uroczystości. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt. Problemów poruszano wiele, szkoda tylko, że tak mało osób przyszło na zebranie.

Komentarze są wyłączone.