Bezpieczeństwo na ulicy Długiej

Ulica Długa jest drogą powiatową – zarządcą ZDP w Kartuzach. Mając informację od mieszkańców zgłosiłem wniosek o rozwiązanie problemów m.in poprzez zamontowanie odcinkowego pomiaru prędkości. Oto treść odpowiedzi;

Komentarze są wyłączone.