Biblioteka Publiczna w Kiełpinie

Biblioteka Publiczna w Kiełpinie utworzona została 1 kwietnia 1958 roku.
Mieściła się w prywatnym budynku P. Necel / obecnie budynek nie
istnieje/. Bibliotekę prowadziła P. Monika Necel, do 31 pazdziernika
1982 roku. W listopadzie 1982 roku biblioteka została przeniesiona do
budynku prywatnego P.Gizeli, którą prowadziła P. Elżbieta Gizela. W 2014
roku otwarto nową siedzibę Filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej, przy Zespole Szkół w Kiełpinie.
Artykuł i zdjęcie udostępniła –  Urszula SzczepańskaBudynek P. Necel

Komentarze są wyłączone.