I -Rocznica…

W dniu 25 marca 2016 roku mija rok od mojego wyboru na sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim  mieszkańcom za współpracę, za sygnały, informacje z naszego sołectwa.

Dziękuję Panu Burmistrzowi Kartuz M. G. Gołuńskiemu za swoje zaangażowanie w poprawę infrastruktury Kiełpina.

Dziękuję  Dyrektorowi ZDP   w Kartuzach Panu Andrzejowi Puzdrowskiemu za rozpoczęcie budowy chodnika na ul. Długiej

Wszystkim sponsorom, wolontariuszom, którzy pracowali dla naszej miejscowości z całego serca dziękuję

Mirosław Paczoska wraz  z Radą Sołecką w Kiełpinie 

Komentarze są wyłączone.