CEEB ? Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie tzw. CEEB ? Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Od tego czasu każdy obywatel i zarządca budynku musi złożyć taką deklarację w przewidzianym ku temu terminie.

CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów węglowych oraz bazą wiedzy na temat możliwości pozyskania dotacji na wymianę pieca.

Głównym celem CEEB jest wdrożenie działań mających na celu ochronę powietrza. Baza jest obsługiwana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracja jest do wypełnienia na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub do pobrania w wersji word na tej samej stronie w zakładce ?do pobrania?, z podziałem na budynki mieszkalne i niemieszkalne.

Do Gminy można jedynie składać wypełnione deklaracje ze strony www.zone.gunb.gov.pl, których nie przesłano za pośrednictwem tej strony.

Osoby, które z jakichś względów nie będą chciały lub mogły przesłać deklaracji, mogą ją pobrać, wypełnić i złożyć do tut. Urzędu, a wówczas Gmina wprowadzi deklaracje do Centralnej Bazy.

Przewidziane są sankcje dla tych, którzy nie złożą deklaracji.

Wszyscy właściciele instalacji ogrzewających budynki do mocy 1 MW będą musieli złożyć deklaracje w tej bazie.

Operatorem i pomysłodawcą bazy jest GUNB ? Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Więcej informacji w broszurce na stronie www.zone.gunb.gov.pl, w zakładce do pobrania.

Komentarze są wyłączone.