Czyste Powietrze 2.0 – nowe zasady!

Dbajmy o nasze środowisko?

 Od 15 maja 2020 można ubiegać się o dotacje w ramach realizacji programu Czyste Powietrze 2.0. Ze wsparcia finansowego skorzystać mogą osoby fizyczne, które planują wymienić, zakupić czy zamontować nowe źródło ciepła w domu, albo zbudować centralne ogrzewanie, zainstalować mikro instalację  fotowoltaniczną, zainstalować wentylację z systemem odzyskiwania ciepła, wymienić stolarkę okienną lub drzwiową itp. 
           Więcej szczegółów na www.wfos.gdansk.pl

Komentarze są wyłączone.