Niezbędnik mieszkańca. Urząd Miejski, i instytucje kultury

Przedstawiam wszystkie niezbędne informacje dotyczące pracy Urzędu Miejskiego w Kartuzach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz instytucji kultury, których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy.


Urząd Miejski w Kartuzach. Jak załatwić sprawę?

Obsługa w aktualnych godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.


Sekretariat Burmistrza Kartuz

W sprawie bezpośredniego kontaktu z Burmistrzem prosimy o kontakt z sekretariatem, tel. 58 694 51 06.


Wydział Organizacyjny

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą sposobu i możliwości załatwiania spraw w okresie trwania pandemii (i nie tylko) w Urzędzie Miejskim w Kartuzach.

Możliwości:
– poczta tradycyjna
– skrzynka odbiorcza (zamontowana na zewnątrz Urzędu, wejście od ul. 3 Maja)
– wizyta w Urzędzie z zachowaniem procedur i środków bezpieczeństwa
(interesant zgłasza przy stanowisku obsługi chęć załatwienia konkretnej sprawy, urzędnik prowadzący taką sprawę schodzi do interesanta)
– w sposób elektroniczny (platforma ePUAP) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego oraz zwykłej poczty email.
 
Jak skorzystać z ePUAP oraz adresu email, zobacz:
http://bip.kartuzy.pl/m,41,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

Na koncie ePUAP UM Kartuzy zostały również uruchomione dedykowane dla Urzędu usługi elektroniczne (interaktywne formularze) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa usługi, zaś w nawiasie: nazwa usługi w ePUAP    

1. DO (Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
2. Zwrot opłaty skarbowej (Zwrot opłaty skarbowej)
3. Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki (Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki)
4. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości)
5. Umorzenie zaległości podatkowych (Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek)
6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości (Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą)
7. Rozgraniczenie nieruchomości (Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości)
8. Przekształcenie prawa użytkowania (Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym (Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego)
10. Podział nieruchomości (Podział nieruchomości)
11. Wydanie zezwolenie na usuniecie drzew i krzewów (Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów)

Ponadto informujemy, że od początku roku do dnia dzisiejszego do Urzędu Miejskiego w Kartuzach poprzez platformę ePUAP wpłynęło ponad 1370 spraw od osób prywatnych jak i instytucji publicznych.


Wydział Urbanistyki

Sprawy można załatwiać:
telefonicznie pod nr telefonów 58 694-52-06, 58 694-52-07 oraz 58 694-52-56;
e-mailem: gmina@poczta.kartuzy.pl;
za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Podania można również umieścić w skrzynce podawczej zawieszonej na budynku Urzędu Miejskiego przy wejściu od strony ulicy 3 Maja.

Druki podań można pobrać pod poniższym linkiem:
http://bip.kartuzy.alti.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=458Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska


Na załączonej ilustracji znajdziesz dane kontaktowe do Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, którego pracownicy pomogą Ci w załatwieniu niezbędnych formalności związanych z wywozem odpadów.

Przejdź na stronę internetową:

https://odpady.kartuzy.pl/dokumenty/
https://odpady.kartuzy.pl/harmonogramy/
https://odpady.kartuzy.pl/stawki/

Na stronie znajdziesz m.in. harmonogramy wywozu oraz stawki za wywóz, ponadto m.in.:

1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020;
2. Przykładowo wypełnioną deklarację na rok 2020;
3. Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin;
4. Uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami;
5. Uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy;
6. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019;
7. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019;
8. Tablicę informacyjną ? Jak segregować?
9. Ulotkę edukacyjną ? Jak segregować?

Komunikat dla mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli nowej deklaracji za śmieci.

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby i brakiem możliwości wyboru nieselektywnego zbierania odpadów, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, byli zobowiązani do złożenia nowej deklaracji za śmieci do Urzędu Miejskiego w Kartuzach do dnia 10 marca 2020 r.

Od 1 lutego 2020 roku mieszkańcy gminy Kartuzy płacą za śmieci 19 zł od osoby miesięcznie. Segregacja odpadów jest obowiązkiem dla każdego. Dla posiadaczy przydomowych kompostowników i kompostujących odpady (dot. nieruchomości jednorodzinnych) jest zniżka 1 zł od osoby. Z obowiązku wystawienia pojemnika lub worka na odpady bio są zwolnione wyłącznie te osoby, które kompostują wszystkie bioodpady.

Prosimy tych z Państwa, którzy do tej pory nie złożyli nowej deklaracji, o dokonanie tego bez zbędnej zwłoki, ze względu na ryzyko naliczenia karnych odsetek za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieuiszczenia wymaganej opłaty w terminie.

JAK OBECNIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ?

Należy pobrać wzór deklaracji, który jest  na stronie: www.odpady.kartuzy.pl

Link do komentarza, jak wypełnić deklarację:
https://odpady.kartuzy.pl/images/dopobrania/Przykladowa_Deklaracja.pdf

Przed wypełnieniem deklaracji bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikami Urzędu w celu uzyskania pomocy i weryfikacji danych.

Na Państwa życzenie jest też możliwość wcześniejszego wypełnienia deklaracji przez pracownika Urzędu i przesłania jej na podany adres zwrotny skrzynki e-mail, tak aby, właściciel nieruchomości mógł tylko wydrukować deklarację, złożyć podpis i dostarczyć ją do Urzędu.  

Kontakt telefoniczny pod numerem: (58) 694-52-44/46, dostępny jest w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30, e-mail: odpady@poczta.kartuzy.pl.

Wypełnioną deklarację należy odesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP, dla posiadaczy profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne, zalecana jest druga forma doręczenia deklaracji. Istnieje również możliwość wrzucenia wypełnionej deklaracji do skrzynki znajdującej się przy drzwiach budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach, od strony ul. 3 Maja.

W celu złożenia e-Deklaracji do Urzędu Miejskiego w Kartuzach, trzeba wypełnić formularz elektroniczny i wysłać do Urzędu przez ePUAP, podpisując się podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Składając przez ePUAP e-Deklarację spełnicie Państwo swój obowiązek wobec naszego Urzędu w czasie i miejscu dla Państwa dogodnym. Składanie e-Deklaracji dostępne jest przez 24 godziny na dobę.

Jak załatwić sprawy z zakresu ochrony środowiska (np. wnioski I zgłoszenia na usuwanie drzew/zezwolenia na transport nieczystości ciekłych, wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach itp.)

Skąd pobrać wnioski

Formularze wszystkich zgłoszeń i wniosków dot. obowiązków realizowanych przez Wydział Gopsodarki Odpadami i Ochrony Środowiska dostępne są na stronie www.bip.kartuzy.pl w zakładce Formularze i Wnioski/Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska. Ponadto, formularze można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu.

Jak złożyć wniosek do Urzędu

Wypełnione oraz podpisane wnioski/formularze można składać:
w skrzynce umieszczonej na budynku Urzędu, ul. Hallera 1 w Kartuzach od strony windy
(tj. od strony ul. 3 Maja) ? opca w godzinach pracy Urzędu;
za pośrednictwem platformy E-PUAP z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (opcja dla zgłoszenia na usuwanie drzew);
pocztą tradycyjną na adres Urzędu (opcja zależna od godzin pracy Urzędu Pocztowego).

Pytania dotyczące załatwianych spraw oraz prowadzonych postępowań należy kierować na adres e-mail: os.lekner@poczta.kartuzy.pl bądź telefonicznie, pod numer: 58 694-52-50.

Uwaga ? wnioski oraz inne żądania wymagające uwierzytelnionego podpisu nie mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Tego typu dokumenty mogą zostać złożone tylko w sposób opisany wyżej.

Chcę skorzystać z dofinansowania w ramach Programu ?Czyste Powietrze?. Jak to zrobić?

Pytania dotyczące dofinansowania i pomocy w wypełnianiu wniosków, w ramach Programu ?Czyste Powietrze? należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: os.darsznik@poczta.kartuzy.pl bądź telefonicznie pod numer: 797-339-803.

Burmistrz Kartuz zachęca mieszkańców Gminy Kartuzy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu ?Czyste Powietrze?, które obejmują między innymi  wymianę ?kopciuchów? na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dofinansowanie obejmuje również prace termomodernizacyjne oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, od  dnia 15 maja 2020 roku został uruchomiony nabór wniosków w nowej wersji dla beneficjentów kwalifikujących się do podstawowego poziomu dofinansowania.  

Burmistrz Kartuz podpisując porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umożliwił mieszkańcom pomoc w wypełnianiu wniosków oraz udzielanie informacji odnośnie dofinansowań.

Najważniejsze zmiany dotyczące nowej wersji programu to między innymi:
uproszczenie kryteriów dochodowych;
skrócenie okresu rozpatrywania wniosków do 30 dni od daty złożenia wniosku;
możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
integracja z programem ?Mój Prąd?;
możliwość rozliczenia zakończonej już realizacji zadania do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w Programie można znaleźć na stronie internetowej:
https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/czyste-powietrze-nabor-wnioskow-na-nowych-zasadach-od-15-maja-wspolpraca-bankami-pgnig

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Urzędu, tj. w dniach od poniedziałku-piątku, w godz. od 7.30 do godz. 15.30.Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Kartuzach pracuje w aktualnych godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Sprawy można załatwiać:
telefonicznie pod nr tel.: rejestracja urodzeń 58 694 51 10, rejestracja zgonów oraz sprawy dot. ślubów (konkordatowych i cywilnych) 58 694 51 11; e-mailowo na adres usc.poczta.kartuzy.pl.

Fakt narodzin dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od wystawienia karty urodzenia przez szpital. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia przez rodzica ? osobiście w siedzibie Urzędu (dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie do wglądu) lub przez stronę internetową www.obywatel.gov.pl.

Aby zarejestrować dziecko przez Internet, należy w pierwszej kolejności założyć Profil Zaufany.

W przypadku gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, konieczna jest obecność obojga rodziców  w celu złożenia zgodnych oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Druk podania o wydanie odpisów stanu cywilnego znajduje się na stronie:
http://bip.kartuzy.alti.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=34

Opłata skarbowa za wydanie odpisów: nr rachunku bankowego:  93 1020 1811 0000 0102 0188 9476.


Ewidencja Działalności Gospodarczej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19
 
Zaleca się składanie wniosków do CEIDG:

drogą elektroniczną (on-line) przy pomocy profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
https://wws.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef

przesłanie wniosku pocztą do dowolnie wybranego Urzędu Miasta/Gminy, przesyłką rejestrową, wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

Wniosków CEIDG-1 nie należy pozostawiać w skrzynce umieszczonej przed urzędem.

Wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

W przypadku wystąpienia problemów można również skorzystać z pomocy pracowników urzędu (Telefon 58 694 51 08, 58 694 51 09).

W sprawach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy kontaktować się z Wydziałem telefonicznie pod nr 58 694 51 09.


Wydział Spraw Obywatelskich

Informujemy, że przyjmowanie interesantów w okresie trwania pandemii w Wydziale Spraw Obywatelskich (Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste) odbywa się na bieżąco na parterze budynku urzędu oraz elektronicznie poprzez platformę e-puap.


Wydział Oświaty

Sprawy można załatwiać telefonicznie pod nr. telefonów: 58 694 51 14, 58 694 51 13, 58 694 51 75, e-mailem: oswiata@poczta.kartuzy.ploe.projekty@poczta.kartuzy.pl, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Podania można również umieszczać w skrzynce podawczej zawieszonej na budynku Urzędu Miejskiego przy wejściu od ul. 3 Maja.


Wydział Gospodarki Komunalnej

Pracownicy przyjmują skargi i wnioski mieszkańców w sprawach dotyczących infrastruktury publicznej:

utrzymania parków, zieleni oraz czystości ? kontakt tel. 58 694 52 55;
stanu i oznakowania dróg w sołectwach ? 58 694 52 05;
stanu i oznakowania dróg oraz chodników w Kartuzach a także uzgadniania wjazdów na posesje, budowy przyłączeń i zajmowania pasa drogowego ? 58 694 52 34;
oświetlenia ulicznego ? kontakt tel. 58 694 52 04.

Wnioski pisemne należy składać na adres Urzędu Miejskiego: ul gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy lub pocztą elektroniczną: gmina@poczta.kartuzy.pl


Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Sprawy można załatwiać telefonicznie pod nr telefonów 58 694 52 03, 58 694 52 22, 58 694 52 32, e-mailem: gmina@poczta.kartuzy.pl, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Podania można również umieścić w skrzynce na listy zawieszonej na budynku Urzędu Miejskiego przy wejściu od strony ulicy 3-go Maja.

Druki podań do naszego wydziału można pobrać ze strony:
http://bip.kartuzy.alti.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=43
 

Wydział Finansowy

Sprawy można załatwiać telefonicznie pod nr. telefonów: 58 694 52 09, 58 694 52 10, 58 694 52 14, 58 694 52 54 e-mailem: finanse1@poczta.kartuzy.pl, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Podania można również umieszczać w skrzynce podawczej zawieszonej na budynku Urzędu Miejskiego przy wejściu od ul. 3 Maja.

Wszystkie druki/formularze można pobrać ze strony internetowej:
http://bip.kartuzy.alti.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=635

Podatek od nieruchomości można zapłacić:
1. bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A.
2. dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej
3. u Sołtysa.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego prosimy wpłacać na indywidualne numery rachunków bankowych podane w decyzjach podatkowych lub na konto: 18 1020 1811 0000 0102 0188 9468

Opłata skarbowa: 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476
Informacje o indywidualnych numerach kont można uzyskać pod numerami telefonów: 58 694 52 14, 58 694 52 54, 58 694 52 09, 58 694 52 10.


Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


We wszystkich sprawach dotyczących pracy Wydziału należy kontaktować się z kierownikiem Dariuszem Lasem, tel. 58 694 52 48.

Sprawy Stadionu Miejskiego, zarządca Waldemar Bertling, tel. 58 694 52 19.

Informacje, Facebook, pomoc dla dziennikarzy: Piotr Smoliński, tel. 58 694 52 18.INSTYTUCJE KULTURY


Kartuskie Centrum Kultury


Informujemy, iż placówka do tej pory działała w nieco inny sposób, czyli częściowo online. Chóry prowadziły zajęcia zdalnie, zajęcia plastyczne, taneczne dla dzieci były prezentowane na stronie, a pozostałe zajęcia były zawieszone.

Centrum Sportów Wodnych od kwietnia przygotowywało się do sezonu letniego, który został otwarty 16 maja.
Centrum Informacji Turystycznej zostało otwarte 4 maja i działa w starej formule.

Zajęcia dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku ? wykłady odbywały się online.
Biuro dla petentów czynne jest w godz. 8:00-16:00.

Od poniedziałku 1 czerwca wracamy z wszystkim zajęciami już na terenie KCK i będziemy je kontynuować przez cały okres wakacyjny z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych.
Od 5 czerwca  rusza kino letnie w Parku Solidarności ( po dwa seanse w każdym miesiącu).

Od 15 czerwca ruszają zajęcia sportowe dla dorosłych, ze względu na wysoką frekwencję (ok. 50 osób) zajęcia odbywać się będą w plenerze.
Szczegółowe informacje ukażą się 2 czerwca na stronie internetowej KCK.


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach


Książnica działalność z dniem 10 maja br., na zasadach zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z Państwową Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną oraz wytycznymi Biblioteki Narodowej.

Najistotniejszą zmianą dla czytelników jest brak wolnego dostępu do księgozbioru. Zachęcamy zatem naszych użytkowników do skorzystania z katalogu on-line i złożenia  zamówienia drogą telefoniczną lub mailową. Zalecamy także umówienie się na odwiedziny w Bibliotece na konkretną godzinę, co pozwoli usprawnić proces oddawania i wypożyczania książek oraz zminimalizuje czas przebywania w instytucji.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty e-booków i audiobooków.
Zawieszone zostały zajęcia dla grup przedszkolnych i  szkolnych.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.kartuzy.pl


Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

Stosownie do najnowszych wytycznych dla muzeów, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  uprzejmie informujemy, że od 5 maja są  dostępne wizyty w muzeum   w indywidualnych przypadkach, przy zachowaniu obowiązujących, niezbędnych środków ostrożności.

Zachęcamy także do korzystania z naszych zbiorów online (wirtualny spacer)
https://my.matterport.com/show/?m=4pQKmgPnkNa

oraz z  materiałów udostępnianych na stronie internetowej i Facebooku.

Aktualnie Muzeum Kaszubskie w Kartuzach  zaprasza do obejrzenia wystawy  komiksowej ?Lech Bądkowski ? obrazy z życia?. Jej treścią jest historia życia pisarza, działacza kaszubsko-pomorskiego Lecha Bądkowskiego (1920-1984) w formie opowieści obrazkowej, kolażu. Autorami prezentowanych na wystawie komiksów są: Anna Pietralczyk (ps. ?Avi?), Monika ?Laurie? Sodkiewicz, Agata Sobiepan, Unka Odya, Łukasz Godlewski oraz Kamil Olszówka. 

Wstęp na wystawę jest bezpłatny, można ją zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum tj. wtorek-piątek 8.00 ? 16.00, sobota 9.00 ?15.00. Warto nadmienić, że gdańscy radni ustanowili  Rok 2020  Rokiem Lecha Bądkowskiego.

Nie funkcjonuje na razie grupowe zwiedzanie, z pracownikami można kontaktować się osobiście z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, e-mailowo oraz telefonicznie.


Galeria Refektarz

W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną Covid?19, Galeria Refektarz ogranicza sezon wystawienniczy 2020. Planowane są dwie wystawy od lipca do października: Andrzej Kałucki i Marzena Wilk ? UMK Toruń, wystawa szkła pt. Claritas solis; Michał Wirtel, wystawa malarstwa.

W czerwcu będą trwać prace remontowe wewnątrz galerii oraz aranżowanie w przestrzeni miejskiej rzeźb powstałych podczas I i II Międzynarodowego Sympozjum Rzeźby w Granicie.
Koncert zespołu ALDO DUO w ramach cyklu Zaduszki jazzowe został odwołany.


Komentarze są wyłączone.