Czyste Powietrze w sprawie przyznania dotacji na wymianę pieca węglowego w 2017r.

OBWIESZCZENIE  w sprawie przyznania dotacji na wymianę pieca węglowego w 2017 r.

            Burmistrz Kartuz w ramach konkursu ?Czyste Powietrze Pomorza? organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany kotłów węglowych na:

– kotły opalane biomasą (dotyczy miejscowości na terenie Gminy poza miastem Kartuzy),

– kotły opalane olejem opałowym,

– kotły opalane gazem ziemnym,

– pompy ciepła (nie dotyczy pomp ciepła wykorzystywanych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej)

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wnioski mogą składać:

– właściciele budynków jednorodzinnych będące osobami fizycznymi,

– wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budynków wielorodzinnych,

Warunki składania wniosków:

– wnioski należy składać od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. Wnioski złożone poza okresem naboru nie będą rozpatrywane,

– dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie kotły węglowe, które nie zostały jeszcze wymienione, przy czym nie udziela się dotacji na wymianę kotła węglowego na ekogroszek,

– dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na określone wcześniej źródła ciepła inne niż węglowe,

– kotły węglowe muszą zostać zlikwidowane w 2017 r. i w tym samym roku należy rozpocząć ogrzewanie budynku nowym piecem lub pompą ciepła,

– formularze wniosków można pobrać od dnia 30 stycznia 2017 r. w następujący sposób:

– głównym kryterium przyznania dofinansowania będzie osiągnięty, poprzez wymianę pieca, efekt ekologiczny zadania.

– wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy; wnioski złożone pocztą elektroniczną rozpatrywane będą tyko w przypadku posiadania uwierzytelnionego podpisu elektronicznego.

            Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w godz. pracy Urzędu (pok. 320, tel. 58 694 52 50).

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść nie więcej niż:

  1. a) dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę do:

5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

– 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

  1. b) dla pomp ciepła – do 000 zł na jedno źródło ciepła,
  2. c) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:

do 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

do 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

 

UWAGA:

– ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez WFOŚiGW, a podane wyżej kwoty dotacji są kwotami maksymalnymi i mogą ulec zmianie,

– złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

– szczegółowe warunki przyznania dotacji określa regulamin konkursu ?Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)? dostępny na stronie www.wfos.gdansk.pl/fundusze krajowe/konkursy. W celu bezpośredniego przejścia do regulaminu konkursu należy kliknąć na logo WFOS (na górze obwieszczenia).

                                                                                      Burmistrz Kartuz

                                                                                  /-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

Zachęcam wszystkich dbajmy o nasze czyste powietrze w Kiełpinie. Lista osób do konkursu jest ograniczona.

Sołtys

Mirosław Paczoska

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.