Dotacje na wymianę pieca węglowego w 2018r.

Burmistrz Kartuz w ramach konkursu ?Czyste Powietrze Pomorza ? edycja 2018? organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów/pieców węglowych na:

– kotły 5-tej klasy opalane biomasą (dotyczy miejscowości na terenie Gminy poza miastem Kartuzy),
– kotły opalane olejem opałowym,
– kotły opalane gazem ziemnym,
– pompy ciepła (nie dotyczy pomp ciepła wykorzystywanych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej)
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wnioski mogą składać:

– właściciele budynków jednorodzinnych będący osobami fizycznymi,
– wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budynków wielorodzinnych,
– zarządcy/administratorzy lokali stanowiących własność JST.

Warunki składania wniosków:

– termin składania wniosków – wnioski należy składać od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.Wnioski złożone poza okresem naboru będą wpisywane na listę rezerwową (nabór na listę rezerwową trwać będzie do 30 października 2018 r.); wnioski z listy rezerwowej nie przechodzą na następny rok,
– dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie kotły/piece węglowe, które nie zostały jeszcze wymienione, przy czym nie udziela się dotacji na wymianę kotła węglowego na ekogroszek,
– dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na określone wcześniej źródła ciepła inne niż węglowe,
– kotły/piece węglowe muszą zostać zlikwidowane w 2018 r. i w tym samym roku należy rozpocząć ogrzewanie budynku nowym piecem lub pompą ciepła,
– formularze wniosków można pobrać od dnia 19 lutego 2018 r. w następujący sposób:
? za pośrednictwem strony internetowej www.kartuzy.pl
? za pośrednictwem strony www.odpady.kartuzy.pl/CzystePowietrze
? osobiście na parterze (Biuro Obsługi Mieszkańca) lub w pok. 320 tut. Urzędu (III piętro),
– głównym kryterium przyznania dofinansowania będzie osiągnięty, poprzez wymianę pieca/kotła, efekt ekologiczny zadania,
– wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy; wnioski złożone pocztą elektroniczną rozpatrywane będą tylko w przypadku posiadania uwierzytelnionego podpisu elektronicznego.

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w godz. pracy Urzędu (pok. 320, tel. 58 694 52 50).

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju stosowanego paliwa. Kwota dotacji może wynieść od 20% do 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż:

 1. a) dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę (5-tej klasy) do:
  – 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
  – 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
 2. b) dla pomp ciepła – do 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
 3. c) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:
  – do 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
  – do 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

UWAGA:

– ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez WFOŚiGW, a podane wyżej kwoty dotacji są kwotami maksymalnymi i mogą ulec pomniejszeniu,
– złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
– szczegółowe warunki przyznania dotacji określa regulamin udzielania dotacji

na zadania z zakresu ochrony środowiska, stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 stycznia 2018 r.

Burmistrz Kartuz
/-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

Załączniki (do pobrania):

 1. Regulamin udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska – załącznik do Uchwały Nr XLIII/499/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

Komentarze są wyłączone.