Gmina Kartuzy: Prawie 3 mln zł dofinansowania na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Kiełpinie

Szanowni Państwo -każda inwestycja cieszy mieszkańców szczególnie w dobie epidemii korono wirusa.   Mamy w sołectwie Kiełpino prawie 70 ulic, ale szczególnie ważna jest ulica Starowiejska, odcinek przez las co roku naprawiany nie spełniał  wymogów. Szczególnie cieszy, że będzie ciąg pieszo- rowerowy, który poprawi bezpieczne dojście do szkoły oraz dojazd do hali gimnastycznej. Jako radny gminy kartuzy i sołtys największego sołectwa dziękuję burmistrzowi Kartuz M. G. Gołuńskiemu wraz zastępcami za napisanie wniosku o przebudowie ulicy Starowiejskiej oraz całej radzie miejskiej, która pozytywnie zaopiniowała swoje stanowisko w tej kwestii

Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz i Dariusz Drelich, wojewoda pomorski podpisali w piątek umowę o dofinansowanie projektu przebudowy ul. Starowiejskiej w Kiełpinie. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji szacowany jest na około 6 mln zł, z czego 3 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy krajowych.

Przypomnijmy, że gmina Kartuzy zrealizowała już w tym roku dwie drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowę drogi w Starej Hucie oraz w Pomieczyńskiej Hucie.
Niejako nadprogramowe dofinansowanie ul. Starowiejskiej w Kiełpinie było możliwe dzięki uzyskaniu oszczędności po przetargowych w projektach, które uplasowały się wyżej na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Całość inwestycji jest szacowana na niespełna 6 mln zł, zaś dofinansowanie wynosi prawie 3 mln zł

– Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg. Inwestycja powinna zostać ukończona w przyszłym roku – mówi burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński. – Szczególne podziękowanie należy się pani Sylwii Leyk, radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego, za wspieranie naszych działań.

Przebudowa ulicy Starowiejskiej polegać będzie na:

Inwestycja obejmuje przebudowę? istniejącej drogi, która na jednym z odcinków na terenie leśnym nie posiada jeszcze nawierzchni bitumicznej. Droga przebiega w znacznej części w terenie zabudowanym o gęstej zabudowie jednorodzinnej.

Na całym odcinku ul. Starowiejskiej powstanie ciąg pieszo-rowerowy umożliwiający poruszanie się pieszych oraz rowerzystów poza jezdnią, a także oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy uspokojenia ruchu (5 progów zwalniających), budowa aktywnego radaru, oznakowanie aktywne przejść? dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych czy oświetlenie przejścia dla pieszych.

Tzw. elementy uspokojenia ruchu mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa oraz uregulowanie prędkości poruszania się pojazdów na przedmiotowym obszarze.
W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę? skrzyżowań?, w tym jednego przy szkole w Kiełpinie, co ma na celu uspokojenie ruchu drogowego na ul. Szkolnej poprzez wydzielenie nowego alternatywnego odcinka jezdni łączącego ul. Starowiejską z ul. Szkolną.

Ul. Starowiejska jest drogą dojazdową, w stanie istniejącym obciążoną znacznym ruchem, gdyż? stanowi połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką prowadzącą do Kartuz, siedziby gminy i powiatu.

Czekamy na realizację do 2021roku

M.P.

Komentarze są wyłączone.