Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach

Wczoraj 28.10. 2020r. odbyła się zdalna sesja Rady Miejskiej w Kartuzach. Radni Samorządni, którzy się nie podpisali, pod uchwała- przygotowali dla sołtysów uchwałę nr 38 o zniesieniu inkaso. Pani sołtys Borowa Pani Jadwiga Blizniewska, przedstawiła petycję z podpisami 19 sołtysów, trzech nie mogło przybyć, oto tekst?

Kartuzy, dnia 28 października 2020r.

Rada Miejska w Kartuzach

Stanowisko w sprawie projektu uchwały dot. likwidacji inkasa dla sołtysów w Gminie Kartuzy

Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość o wprowadzeniu pod obrady sesji projektu uchwały, która ma na celu likwidację inkasa dla sołtysów w naszej gminie. Formuła poboru podatków w trybie bezpośrednim oraz wynagrodzenia za tą pracę w formie inkasa funkcjonuje w naszej gminie nieprzerwanie od wielu lat. Wielu mieszkańców terenów wiejskich pomimo rozwoju technologii internetowych nadal chętnie korzysta z usług sołtysów w zakresie poboru podatków i opłat.
W przypadku likwidacji inkasa, co jest niezgodne ze statutami naszych sołectw, mieszkańcy, którzy nie posiadają możliwości dokonywania opłat internetowych, będą zmuszeni samodzielnie przyjeżdżać do banku lub prosić o pomoc postronne osoby. Niejednokrotnie przy okazji poborów podatków mieliśmy możliwość kontaktu w zakresie innych spraw, czy też pomocy w rozwiązywaniu problemów naszych mieszkańców. W ostatnim okresie czyniliśmy to z zachowaniem niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Autorzy projektu uchwały (Klub Samorządni) powołują się na chęć uzyskania oszczędności, co jest niezgodne z prawdą, bo gmina niejednokrotnie korzystała z uprzejmości sołtysów w zakresie dostarczania różnych decyzji dla mieszkańców. W przypadku rezygnacji z pomocy sołtysów w tym zakresie gmina będzie zdana na usługi pocztowe, które są bardzo kosztowne.

Uważamy to za afront wobec nas, że Rada Miejska proceduje uchwałę dotyczącą nasz, bez nas. Uważamy, że jest to uwłaczające wobec osób, które głosami mieszkańców uzyskali funkcję sołtysów. Jako sołtysi jesteśmy przedstawicielami gminnej władzy wykonawczej, będącymi najbliżej mieszkańców. Stąd też za pośrednictwem jednego z radnych i Zastępcy Burmistrza na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Kartuzach zaapelowaliśmy do radnych, aby wstrzymali się z procedowaniem takiego projektu uchwały. W sposób całkowicie pomijający konsultację z nami, jako osobami, których w sposób bezpośredni ta uchwała dotyczy. Niestety bez skutku, radni pomimo naszych próśb, procedowali ten projekt uchwały i, co jest jeszcze bardziej zadziwiające, w większości zaopiniowali go pozytywnie. Dlaczego radni nie uważają nas sołtysów za partnerów do rozmowy, dlaczego nie zapytają nas o zdanie? Czy taki sposób procedowania uchwały jest prawidłowy? W naszej ocenie nie. Tym bardziej, że w porządku obrad, który został nam dostarczony w obwieszczeniu nie uwzględniono tego projektu uchwały, a pojawił się później, tak jakby specjalnie został ukryty.

Szanowni Radni, nic o nas, bez nas, prosimy o odrzucenie tego projektu uchwały, zaś ewentualną dyskusję na ten temat chętnie podejmiemy w okresie późniejszym.

Sołtysi Gminy Kartuzy

Reasumując:

Głosowanie było formalnością słynna 13 radnych przegłosowała wynik był   oczywisty,. obłuda ludzka nie zna granic, radni slynna 13 jak została wybrana w 2018 roku na początku podnieśli sobie diety. Dlaczego w dobie pandemii nie zmniejszą swoich dochodów. Pragnę zwrócić uwagę, że jestem radnym i sołtysem ?jednym 24 w gminie Kartuzy zgodnie z etyką nie miałem prawa głosu w tej uchwale.  Zwróciłem się przed sesją do  przedstawicieli P i S ? radnych , oraz do Pana przewodniczącego Mariusza Tredera wybranego z Checzy, o zdjęcie tej uchwały oraz konsultacje wspólne z sołtysami w nowym roku- niestety arogancja władzy i brak szacunku do urzędu sołtysa niektórym uderzyła do głowy. Można się nie zgadzać, ale trzeba rozmawiać. Proszę zobaczyć  jaki jest poziom kultury politycznej sesji.  Zostawiam komentarz i ocenę Państwu

Miroław Paczoska

Sołtys Kiełpina

Radny gminy Kartuzy

Komentarze są wyłączone.