Inauguracja Roku2016 Gerarda Labudy

Rok 2016 w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiem upłynie pod patronatem prof. Gerarda Labudy, zwanego Kaszubą równym Długoszowi.

Prof. G.Labuda, jako wybitny mediewista, pozostawił po sobie wiele fundamentalnych dzieł z dziedziny historii powszechnej, Polski i słowiańszczyzny zachodniej. Liczbę jego prac naukowych, szacuje się na 2000, z czego około 30 stanowią książki. Szczególnie bliskie jego sercu były tematy związane z historią małej ojczyzny, czego efektem jest I tom Historii Kaszubów w dziejach Pomorza. Mówił o sobie Kaszuba z Poznania. Bo urodzony w Nowej Hucie koło Kartuz na Kaszubach w 1916 r., a zm. w Poznaniu w 2010 r., był wychowankiem Uniwersytetu Poznańskiego, jego powojennym rektorem i profesorem, dyrektorem Instytutu Zachodniego. Był profesorem historykiem mediewistą, ale również znawcą kaszubszczyzny, związanym ze zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, wielkim autorytetem dla liderów  i założycieli zrzeszenia.
Powiedział kiedyś, że jedynym językiem, który zna dobrze to język kaszubski. Jego małą ojczyzną do końca pozostały Kaszuby. Zmarły w Poznaniu, pochowany został w Luzinie

Komentarze są wyłączone.