Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kartuzach

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kartuzach udziela porad wyłącznie Konsumentom (zgodnie z art. 22 ze zn.1 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) będącymi mieszkańcami Powiatu Kartuskiego.
Adres rzecznika konsumentów zgodnego z właściwością miejscową można znaleźć na stronie UOKiK: www.uokik.gov.pl
Wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kartuzach nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zameldowania wnoszącego jak również wnioski konsumentów nie będących mieszkańcami Powiatu Kartuskiego pozostawiane będą bez rozpoznania.
Wnioski rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki w kolejności wpływu. Dla ułatwienia na stronie BIP Powiatu Kartuskiego znajduje się formularz dla konsumentów, za pośrednictwem którego można zgłosić sprawę konsumencką.
Treść tej informacji może być poufna, w związku z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata. Jakiekolwiek jej ujawnianie, rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W przypadku otrzymania błędnej lub nieczytelnej informacji prosimy o kontakt: Józefa Byczkowska tel. 602-637-796

Komentarze są wyłączone.