Inwestycje drogowe…

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców ulic Piaskowa i Żwirowa, w końcu będzie modernizacja i poprawa tego odcinka drogi. Czekamy na kolejne inwestycje potrzeb jest jeszcze wiele. Dzisiaj odbyłem objazd niektóre drogi gruntowe są  w bardzo złym stanie np. ulica Leśna, Kaszubska, Kolejowa.

Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowę z wykonawcami kanalizacji deszczowej i ulic Żwirowej i Piaskowej w Kiełpinie. Łączny koszt inwestycji to około 5,5 mln złotych. Gmina Kartuzy pozyskała na ten cel dofinansowanie  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Zadanie podzielono  na dwie części.  Pierwsza to: „Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową „zaprojektuj i wybuduj”, w ciągu Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie – Gmina Kartuzy”, natomiast druga – „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym-rozsączającym w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w miejscowości Kiełpino, ul. Piaskowa”.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację pierwszej części przedstawiła firma Kruszywo sp. z o.o. z Lini, która wykona je za kwotę 4.747.594,09 złotych. Drugą część inwestycji wykona natomiast firma Hydro-Mag sp. z o.o. z Garcza za kwotę 868 tys. złotych.

Prace w ramach pierwszego przedsięwzięcia obejmą wykonanie dokumentacji projektowej, budowę ul. Piaskowej i ul. Żwirowej w Kiełpinie, o łącznej długości ok. 823 m wraz z wykonaniem chodnika, poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych, a także poboczy. W ramach inwestycji wykonane zostanie również oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz przebudowane zostaną kolidujące sieci uzbrojenia terenu.

Druga część inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 284 m wraz z wykonaniem zbiornika retencyjno-rozsączającego.

Inwestycja ma zostać ukończona w marcu 2025 roku.

Komentarze są wyłączone.