Komunikat Burmistrza Kartuz ws. odpadów

Komunikat Burmistrza Kartuz ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kartuzy.
Komentarze są wyłączone.