Kronika wsi – Kiełpino

Drodzy mieszkańcy od czerwca 2015 roku, gdy powstała strona sołecka, celem jest pokazywanie i utrwalanie wydarzeń, faktów, osób z historii Kiełpina dla największej grupy mieszkańców.Jeśli ktoś posiada cenne informacje o Kiełpinie zostaną wykorzystane w monografii gminnej oraz w kronice kiełpińskiej, która liczyłaby ok. 60 stron. Planowana kronika Kiełpina będzie nosić tytuł „Zarys dziejów wsi i parafii Kiełpino w gminie Kartuzy od czasów najdawniejszych do 1939 roku” Autorem publikacji będzie Pan Dariusz Dolatowski. Na naszej stronie historię Kiełpina prowadzi Pan Stanisław Miłosz. Publikacja powstanie jesienią 2016. Jeśli są osoby chętne do powstania kroniki czekamy na Państwa informacje: Stanisław Miłosz, Mirosław Paczoska

Przedstawiam sylwetkę autora Kroniki- „Zarys dziejów wsi i parafii Kiełpino w gminie Kartuzy od czasów najdawniejszych do 1939 roku”

Dariusz Dolatowski

Urodził się 26 kwietnia 1957 roku w Kartuzach. Po przeprowadzce rodziców do Pruszcza Gdańskiego kontynuował tu naukę w szkole podstawowej i zawodowej ogrodniczej. Następnie kształcił się w Technikum Hodowlanym w Rusocinie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy zootechnika. Po jego ukończeniu odbywał staż w zakładach rolnych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Po odbyciu służby wojskowej kontynuował staż zawodowy, a następnie pracował w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. Po zawarciu związku małżeńskiego przeprowadził się do Suwałk, gdzie mieszka do dziś.

Tu ukończył Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Lublinie, Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie z tytułem naukowym magistra teologii ogólnej oraz studia podyplomowe w zakresie: informatyki w biznesie i zarządzaniu oraz dla nauczycieli; wiedzy o społeczeństwie; bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; historii. Przez kilka lat pracował jako bibliotekarz w bibliotece akademickiej i nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej w szkole średniej.

Interesuje się mediewistyką, monastycyzmem i historią regionalną Ziemi Pruszczańskiej
i Kartuskiej, Żuław Gdańskich i Wyżyny Gdańskiej. Od wielu lat jest współpracownikiem ?Gazety Kartuskiej? i ?Echa Pruszcza?, w których publikuje artykuły o tematyce regionalnej.

Owocem jego wieloletniej pasji regionalnej był wydany zarys dziejów gminy Pruszcz Gdański (2010), zarysy dziejów gmin Pszczółki i Przywidz (2012) i Suchy Dąb (2014 – nagrodzona
w konkursie wydawnictw literatury pomorskiej w kategorii literatura naukowa i eseje), kroniki wsi żuławskich Mokry Dwór (2011), Trutnowy (2012), Giemlice i Długie Pole (2013), kroniki wsi Domachowo i Trąbki Małe w gminie Trąbki Wielkie (2015).

Przygotowywany jest do druku zarys dziejów gminy Kolbudy i Cedry Wielkie, a na druk czeka kronika wsi Juszkowo. W opracowaniu jest zarys dziejów gminy Kartuzy i kronika wsi Sobowidz w gminie Trąbki Wielkie oraz Kiełpino w gminie Kartuzy. W 2015 roku otrzymał wyróżnienie burmistrza miasta Kartuzy ?Kartuska Skra? w kategorii ?Promocja? (regionu)

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.