Publiczna Szkoła Powszechna w Kiełpinie w 1946 roku

W Szkole Powszechnej w Kiełpinie od 1940 roku do 1945 roku nauczyciel
Hegele prowadził zajęcia w języku niemieckim. Od 1945 roku rozpoczęto
nauczanie w języku polskim. Szkoła była 6-klasowa. Od sierpnia 1945roku
do 1948 kierownikiem szkoły był Bronisław Kupper.Na zamieszczonym
zdjęciu po środku siedzi Bronisław Kupper. W pierwszym rzędzie od lewej,
na ławce siedzi moja mama Anna Niklas z domu Flisykowska. Miała wówczas
13 lat. Obok siedzi p.Urszula Muchlińska z domu Lange. Przy tablicy po
prawej siedzi Pani Staroszczyk z domu Rychert. Po środku po prawej, obok
nauczycielki siedzi P. Agnieszka Wilczewska z domu Flisykowska z
Bernardyny. /obecnie ulica Kartuska/.U góry na zdjęciu, pierwszy
chłopczyk od prawej, stoi Rajmund Kupper. Pamiętamy go z okresu nauki w
LO w Kartuzach. Był profesorem historii i wicedyrektorem LO im. H.
Derdowskiego w Kartuzach. Dyrektorem LO wówczas był Teodor Elas.

Artykuł i zdjęcia opracowała Pani Urszula Szczepańska

????????????????????????????

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Kiełpinie w 1946 roku. Na zdjęciu w
środku siedzi kierownik szkoły Bronisław Kupper oraz nauczycielki.W
drugim rzędzie od góry po prawej, pierwsza dziewczynka, która stoi to
Pani Urszula Muchlińska z d. Lange. Druga dziewczynka, to moja mama Anna
Niklas z d. Flisykowska. W pierwszym rzędzie, drugi chłopczyk, po lewej
stronie tablicy to Rajmund Kupper.

szkoła w Kiełpinie

Na zdjęciu po środku siedzi, obok kierownika szkoły Bronisława Kupper,
Ksiądz kapelan wojskowy Ludwik Niemczycki. Ksiądz Ludwik Niemczycki
objął Parafię w Kiełpinie w 1946 roku. W pierwszym rzędzie od prawej
strony, pierwsza dziewczynka to p. Staroszczyk z d. Rychert. Druga
dziewczynka to moja mama, Anna Niklas z d.Flisykowska a obok p. Urszula
Muchlińska z d. Lange.

Udostępniła – Urszula Szczepańska

????????????????????????????

 

Przedmioty nauczania w szkole w latach 1946 – 1948 r. oraz świadectwa
szkolne z pieczęcią szkoły,  podpisane przez kierownika szkoły
Bronisława Kupper. Świadectwo ukończenia szkoły z 1946 r.  jest z datą
30 stycznia 1946 roku.

Udostępniła – Urszula Szczepańska

 

Przedmioty naucz.

 

 

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Komentarze są wyłączone.