Nowy plac zabaw i siłownia w Kiełpinie

Dobre informacje dla mieszkańców także naszej miejscowości? Nasza Rada sołecka brała aktywny udział w konsultacjach w przygotowaniu koncepcji wniosku.

5 stref aktywności powstanie wkrótce w Gminie Kartuzy. Na ten cel Gmina Kartuzy uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym ? Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. W ramach konkursu jeden wnioskodawca mógł wskazać maksymalnie 5 lokalizacji, w których zamierza wybudować strefy aktywności dla mieszkańców.

Sport, rekreacja i odpoczynek w każdym wieku

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

? Uruchomienie Programu poprzedziliśmy badaniami, z których wynika, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Olbrzymie zainteresowanie Programem tylko to potwierdziło ? mówi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiarski.

  Gmina Kartuzy przygotowała dokumentacje techniczne i złożyła wniosek o dofinansowanie w lutym b.r. na budowę 5 stref: w KartuzachKiełpinieMirachowieŁapalicach i Dzierżążnie. Zakresy inwestycji na terenach wiejskich zostały skonsultowane z radami sołeckimi i/lub lokalnymi stowarzyszeniami mieszkańców. Prawie wszystkie strefy składają się z: placów zabaw, siłowni napowietrznych i miejsc wypoczynku i rekreacji. Jedynie w Dzierżążnie zaplanowano wariant podstawowy strefy t.j. siłownia wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji z uwagi na istniejący już nieopodal plac zabaw. Nowe strefy powstaną wkrótce w Mirachowie na tzw. stadionie, w Kiełpinie i Dzierżążnie przy obiektach szkolnych, Łapalicach w miejsce istniejącego wiejskiego placu zabaw, w Kartuzach zaś w ?Gaju Świętopełka? w sąsiedztwie ?Wyspy Łabędziej?. Biorąc pod uwagę liczbę ludności poszczególnych miejscowości objętych projektem, na realizacji projektu skorzysta przynajmniej 66% mieszkańców Gminy Kartuzy. Inwestycje zostaną zrealizowane w okresie letnim, bowiem wcześniejsza realizacja nie była możliwa z uwagi na konieczność oczekiwania na wyniki ministerialnego konkursu.

W gminie Kartuzy wybrano już wykonawcę inwestycji. Najniższa oferta wyniosła ponad 840 tys. zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 225.000 zł.

Kiełpino – budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i elementami małej architektury na terenie boiska przy Szkole Podstawowej. Plac zabaw stanowić będzie pięć urządzeń zabawowych o charakterze sprawnościowym i tablica z regulaminem na projektowanej nawierzchni piaszczystej wraz z ogrodzeniem. Do placu zabaw i siłowni wykonane będzie dojście-chodnik z kostki betonowej. Siłownia zewnętrzna składać się będzie z sześciu urządzeń i tablicy z regulaminem na istniejącej nawierzchni trawiastej. Dwa stoły do gry w szachy, stół do ping-ponga, cztery ławki oraz dwa stojaki na rowery zamontowane będą na nowej nawierzchni trawiastej. W zakresie inwestycji jest także wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej przy wejściu na boisko.

Gratulacje dla całego zespołu Urzędu Gminy z Panią Sylwią Biańkowska   zastępcą Burmistrza Kartuz za wykonaną pracę.

Komentarze są wyłączone.