Wizja lokalna?

W dniu 30.05.2018r. na ulicy Długiej odbyło się spotkanie na temat poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców. W spotkaniu uczestniczyli; z-ca dyr. ZDP w Kartuzach Pan Roman Okroj, sołtys- Miroław Paczoska , prezes Zw. Piłsudczyków okręg kaszubsko- pomorski  mjr. T. Kocent oraz mieszkańcy ulicy Długiej   W czasie spotkania zanalizowano niebezpieczne punkty na tym odcinku drogi. W ubiegłym roku Zarząd Dróg Powiatowych wykonał podwyższone przejście, które poprawiło w części poruszanie się mieszkańców. Sołtys wraz  z grupą mieszkańców zwrócił się z apelem do Pani starosty Janiny Kwiecień o zwiększenie nakładów finansowych na naszą drogę. Liczne kolizje, wypadki świadczą o potrzebie szybkiej interwencji szczególnie na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką 224, gdzie potrzebna jest sygnalizacja świetlna. O efektach wypracowanych działań będziemy informować ? bezpieczeństwo jest najważniejsze?

MP

Komentarze są wyłączone.