PIERWSZE SZKOLENIE STRZELECKIE POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ ? ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP, ODDZIAŁU KASZUBSKO-POMORSKIEGO

W sobotę 01 października 2016 roku, o g. 13:00, w ośrodku szkoleniowym w Garczynie, w powiecie kościerskim, rozpoczęło się pierwsze szkolenie strzeleckie Polskiej Organizacji Wojskowej ? Związku Piłsudczyków RP, Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach. Jest to realizacja jednego z punktów planu przedstawionego na spotkaniu założycielskim Związku, w dniu 15 września 2016 roku w Kartuzach. Do Garczyna, przybyli głównie młodzi ludzie (w tym studenci i uczniowie szkół średnich, przy czym najstarszy uczestnik powyżej 40tki, najmłodszy jeszcze obserwator, Karol 6 lat, z tatą uczestnikiem), z Kartuz, Kiełpina, Mezowa i Somonina, w sumie 15 osób. Szkolenie strzeleckie, w części teoretycznej i praktycznej, zostało poprowadzone, przez wieloletniego dyrektora ośrodka w Garczynie, p. Zygmunta Glińskiego z Kościerzyny, będącego jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Związku Piłsudczyków RP, w Kartuzach. Wsparciem w obydwu obszarach, był komendant szkolenia wojskowego, POW-ZP, Kamil Mieloszyk, strażak zawodowy z Kiełpina. W ćwiczeniach brał udział również, Sekretarz Zarządu Oddziału, Mirosław Paczoska, sołtys Kiełpina. Całością organizacji szkolenia zajął się kpt ZP Tomasz Kocent, Prezes Zarządu Oddziału. Sam ośrodek, ma długie tradycje, począwszy od czasów przedwojennych, w II RP, w szkolenaich w zakresie przysposobienia obronnego. Jako ciekawostkę należy dodać, że w ramach szkolenia wojskowego kobiet, ćwiczyły tu córki Marszałka Piłsudskiego, o czym dowiedzieć się można m.in w tutejszej izbie pamięci. Uczestnicy w dwóch grupach, ćwiczyli strzelanie do tarcz, z karabinów KBKS. W trakcie przeprowadzono również krótki bieg aby sprawdzić celność po lekkim zmęczeniu fizycznym. Co ciekawe, poprawiła się, po takiej rozgrzewce. Prowadzący szkolenie p. Zygmunt, zaproponował aby na kolejnym spotkaniu urządzić biathlon. Zajęcia zakończyły się około g. 16. Uczestnicy w świetnych humorach, pochwaleni dodatkowo przez prowadzącego, zostali odwiezieni przez organizatorów do domów. Pogoda sprzyjała, bowiem deszcz zaczął kropić dopiero na koniec, przy realizacji zdjęcia grupowego:)

Szkolenia strzeleckie, to jeden z podstawowych elementów, projektu szkolenia wojskowego, w ramach Związku Piłsudczyków RP, realizowanego lokalnie, który otrzymał narazie roboczą nazwę Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), nawiązującą do historycznej formacji o tej samej nazwie powstałej w październiku 1914, na początku I Wojny Światowej i walk o niepodległość Rzeczypospolitej, a więc równo 102 lata temu. Kolejne elementy to ćwiczenia w terenie, musztra i szkolenia teoretyczne. Zajęcia 01/10/16, miały charakter otwarty i pilotażowy. Aby uczestniczyć w kolejnych ochotnik, powinien wstąpić w szeregi Związku. Zarys projektu w trakcie spotkania, przedstawili Kamil Mieloszyk i Tomasz Kocent. Związek, będzie starał się zapewnić, jak najbardziej profesjonalną ofertę, korzystając również ze wsparcia dydaktycznego podmiotów zewnętrznych. Z jednej strony możemy liczyć na pewną życzliwość i pomoc z różnych stron, jak w przypadku p. Zygmunta Glińskiego w trakcie sobotniego szkolenia. Wiele już realizujemy i będziemy nadal własnymi siłami i środkami. Żeby zapewnić jednak odpowiedni poziom, rozpoczęliśmy jednocześnie starania o wsparcie finansowe do czego zachęcamy również czytających ten artykuł. Oprócz wyszkolenia stricte wojskowego, kładziemy duży nacisk na wychowanie patriotyczne, dlatego uczestnicy szkolenia, członkowie POW-ZP, będą mieli możliwość brania udziału w lokalnych uroczystościach patriotycznych i państwowych . Mamy ambicję wystawiania na takie okoliczności oddziału reprezentacyjnego. Zadbamy również o umacnianie wiedzy historycznej. W ramach Związku Piłsudczyków RP, można natomiast   różnie rozkładać akcenty, ktoś może bardziej poświęcać się wyszkoleniu wojskowemu w POW, któś wiedzy historycznej i uroczystościom patriotycznym, któś wreszcie realizować równocześnie tu i tu. Naszą ambicją jako POW-ZP w dłuższym horyzoncie czasu, jest stać się docelowo, częścią realizowanego obecnie projektu Obrony Terytorialnej. Jeżeli nie wejdziemy do niej jako cała organizacja, to przyczynimy się przynajmniej do przygotowania w jakiejś mierze, potencjalnych żołnierzy OT. Zajęcia planujemy realizować średnio raz w miesiącu. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu.

 kpt ZP Tomasz Kocent

664465531, e-mail: doc.grisz@wp.pl

20161001_14070620161001_14541620161001_154305

Komentarze są wyłączone.