Pismo to starosty powiatu kartuskiego

Starosta powiatu  kartuskiego

Sz. P. Bogdan Łapa

  Na początku pisma pragnę pogratulować wyboru na stanowisko starosty powiatu kartuskiego i życzę zadowolenia z pracy, jedocześnie proszę o przekazanie treści listu członkom Zarządu Powiatu Kartuskiego.

Jako sołtys Kiełpina, a jedocześnie radny  w Radzie Miejskiej w Kartuzach zwracam się z wielką prośba o przeanalizowanie stanu dróg powiatowych w sołectwie Kiełpino tj. ulica Osiedlowa, Raduńska oraz najważniejsza ul. Długa, która łączy Mezowo , Dzierżążno z drogą woj. 211. Przez ostatnie trzy lata zostały wykonane inwestycje drogowe, dzięki środkom powiatowym oraz zaangażowaniu Pana Dyr. Z.D.P w Kartuzach       Andrzeja  Puzdrowskiego   oraz przychylności ówczesnej Pani starosty Janiny Kwiecień. Mam świadomość, że w naszym powiecie kartuskim mamy 300 km dróg, jednak natężenie ruchu na ul. Długiej jest bardzo duże. Jednak wiele jest do zrobienia, moje uwagi wielokrotnie przekazywałem listownie bądź telefonicznie do ZDP w Kartuzach , ale nie zostały z powodów finansowych rozwiązane.

Analiza drogowa:

  1. Ulica Długa  jest wyjątkowo ważna także dla mieszkańców gminy Somonino, którzy poruszają się do Gdańska, bo to jest skrót przez Dzierżążno połączenie z drogą 211.Ta ulica sąsiaduje bezpośrednio z drogą woj. 224 ? skrzyżowanie niebezpieczne, na Bernadynie(ul. Kartuska). Zwracam uwagę, że przejście dla pieszych jest zbyt blisko skrzyżowania, w tej sprawie interweniowałem u Pan Dyr. A. Puzdrowskiego, który proponował przejście wyniesione. Zwracam uwagę, że ZDW w Gdańsku Pan Dyr. Stachowiak wraz zespołem opracowuje dokumentację w sprawie wprowadzeniu sygnalizacji świetlej na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu. Również wielokrotnie rozmawiałem z  Dyr. Departamentu Infrastruktury w Gdańsku Panem Czopkiem . W sprawę poprawy bezpieczeństwa jest zaangażowany poseł do sejmu RP- Pan Stanisław Lamczyk, który jako mieszkaniec Somonina, na bieżąco monitoruję sprawę. Problemy skrzyżowania zgłaszałem do włodarzy gminy Kartuzy i gminy Somonino, niestety wójt gminy Somonina ? Pan M. Kryszewski pomimo woli radnych gminy Somonino nie zrobił nic w tej sprawie. W 2015 powołano Społeczny Komitet, zbierano podpisy, w miejscu skrzyżowania 4 samorządów tj. droga wojewódzka, droga powiatowa, droga gminy kartuzy, droga gminy Somonino zorganizowano spotkanie wszystkich zarządców dróg, były obecne media lokalne, niestety sprawa nie ruszyła do przodu.  Pragnę zaznaczyć wielokrotnie dochodziło do wypadków, kolizji oraz wypadków śmiertelnych. W tym roku 2018 w centrum Kiełpina  na ul. Długiej zginęła  kobieta , niestety pomimo moich telefonów, pism i podpisów mieszkańców Dyr. ZDP nie zrobił nic w tej sprawie. Moim skromnym zdaniem, przy Pizzeri Monti w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych należy wykonać przejście wyniesione takie same jak- przy Piekarni Janca, które poprawiło bezpieczeństwo wyjazd z ul. ks. Arasmusa i ul. Szkolnej.

Kolejna sprawa na tej samej ulicy został w tym roku otwarty market DINO  na przeciwko Przychodni lekarskiej ?Aniołek?, bez przejścia dla pieszych , parking duży baner nie spełnia warunków bezpieczeństwa, jest duża skarpa, może dojść do tragedii, również te uwagi zgłaszają rodzice dzieci z przedszkola. Kolejna sprawa , w tym roku firma, która wygrała przetarg na wykonanie kanalizację deszczową  na ulicy Długiej. W tym samym chodniku, który pamięta   czasy PRL-u wykonano kanalizację deszczową, za tą inwestycję pragnę podziękować, to zadanie do ZDP w Kartuzach zgłaszałem w 2015roku. Jedna zasadnicza uwaga, dlaczego w przetargu nie ujęto położenia na chodniku nowej kostki brukowej, a położono z powrotem w centrum wioski stare płytki chodnikowe. Kolejna sprawa wykonywano prace w asfalcie Niestety nawierzchnia jezdni jest w fatalnym stanie, wymaga nowego dywanika. Mieszkańcy ulicy Długiej mają słuszne uwagi, że wykonawca po wykonaniu kanalizacji deszczowej , z powrotem położył stare płytki chodnikowe zamiast kostki, wizualnie wygląda to okropnie na przeciwko kościoła, proszę przyjechać zobaczyć. Kolejna sprawa  przy Grocie Maryjnej znajduje się betonowa trelinka , prosiłem  wielokrotnie Pana Dyr. Puzdrowskiego  o uzupełnieniem asfaltem bez skutku nie mogę się do prosić. W tym miejsc wychodzi młoda para po uroczystości ślubnej z kościoła, nie wygląda to estetycznie. Kolejna sprawa, co kontynuacją chodnika w stronę Mezowa, zwracam uwagę, że asfalt pęka oraz nie jest uzupełniony należycie, w czasie deszczowej pogody woda  stoi  i chlapie nawet na budynek. Kolejna sprawa dlaczego na nowym chodniku nie ma znaków czy to ścieżka rowerowa.

  • Ulica Osiedlowa jest jedną z głównych ulic Kiełpina, zwracam uwagę na potrzebę budowy chodnika wyjazd z tej ulicy do ulicy Długiej. Jest potrzeba budowy studni chłonnej na wysokości  z ul. Marszałka J. Piłsudskiego- tam się robi w deszczowej pogodzie jezioro.
  • Ulica Raduńska ostatnia niestety bardzo zaniedbana i zapominana przez ZDP w Kartuzach. Jest to droga gruntowa, bardzo ważna dojazd do Borcza. Gmina Somonino zadbała, bo jest nawierzchnia asfaltowa . W tym miejscu znajduje się przystań dla kajaków, trasa rowerowa

 Nadmieniam, że 30.11.2018r. spotkałem się z wice-starostą  Panem Piotrem Fikusem, gdzie  zostałem poinformowany o napisanie pisma   w sprawie dróg powiatowych w Kiełpinie. Proszę uwzględnić postulaty mieszkańców w strategii rozwoju na lata 2019-2024

Pragnę podziękować za zainteresowanie i liczę na życzliwość członków Zarządu Powiatu Kartuskiego, radnych i Pana Starosty

MP (pismo zostało złożone 06.12.2018r.)

Komentarze są wyłączone.