Plan zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo?

Trwa opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulic: Uroczej, Osiedlowej i Raduńskiej. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwość składania uwag dla ww. obszaru w dniach od 30.12.2019 do 25.01.2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, pokój 207. Dyskusja publiczna odbędzie się 13.01.2020r. o godzinie 16.00, sala nr 27.

Podobna treść obwieszczenia dotyczy fragmentu wsi Kiełpino-Leszno, rejon ulic Słonecznej i Rolniczej.

  Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwość składania uwag dla ww. obszaru w dniach od 07.01.2020 do 29.01.2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, pokój 207. Dyskusja publiczna odbędzie się 13.01.2020r. o godzinie 17.00, sala nr 27.

Ps. Bardzo proszę o zainteresowanie się tym dokumentem, szczególnie właściciele ulic: Uroczej, Osiedlowej i Raduńskiej, gdyż starostwo powiatowe wyraziło zgodę na postawienie elektrowni wiatrowych na terenie wsi Wyczechowo, która sąsiaduje z naszym sołectwem.  W odległości 1km oraz 250m nie można postawić budynku, a to uderza w naszych mieszkańców. Jako sołtys złożyłem pismo do UG Somonino oraz do Biura poselskiego Pani Magdaleny Sroka o pomoc w tej sprawie.

M.P.

Komentarze są wyłączone.