Podsumowanie roku 2019

Wiele instytucji, dziennikarzy dokonuje podsumowania minionego roku 2019. Jaki był, dla sołectwa Kiełpino, oto kilkanaście wydarzeń oraz inwestycji:

 • Poprawiła się nawierzchnia drogi w centrum wsi tj. ul Długa ? wykonano nowy dywanik asfaltowy, kolejny odcinek chodnika, wyniesiony próg zwalniający przy markecie Dino, ,
 • W dniu 11.01.2019r. odbyło się ostatnie zebranie rady sołeckiej:Hanna Rychert,

 Małgorzata Wołowska, Jerzy Arent, Jarosław Mackojć, którym bardzo dziękuje za swoje zaangażowanie społeczne

 • W dniu 18.01.2019r odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Starowiejskiej, która została jesienią poszerzana- odcinek drogi do Państwa Szczęsnych
 • W dniu 30.01.2019r.   w starostwie powiatowym zorganizowałem się zebranie , sprawie omówienia dróg powiatowych w sołectwie Kiełpino tj. ul. Długa, Osiedlowa, Raduńska. W spotkaniu brali udział: wicestarosta- Piotr Fikus ,radna powiatu kartuskiego oraz członek Zarządu Powiatu Kartuskiego- Iwona FormelaDyrektor ZDP w Kartuzach- Andrzej Puzdrowski oraz sołtys Kiełpina, radny ? Mirosław Paczoska. Na zebraniu ustalono priorytety na rok 2019? przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z drogą woj. 224, budowa chodnika w centrum wsi oraz nowy dywanik asfaltowy. Pan wicestarosta zwrócił uwagę w czasie zebrania, aby przekonać burmistrza oraz radnych z gminy Kartuzy o pomoc finansową i współpracę budowaniu chodnika. Sołtys zobowiązał się do monitorowania tych zadań, również zwrócił uwagę na utwardzenie dróg Osiedlowej oraz Raduńskiej, ujęcie tego zadania w Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2019-2040. Sołtys zwrócił uwagę na duże trudności na skrzyżowaniu ul. Długa z ul. Osiedlową oraz wyjazd z marketu Dino. Pan Dyr. A. Puzdrowski  zaproponował napisanie wniosku w sprawie fotoradaru, który został złożony,
 • Wydarzeniem roku ? moim zdaniem W dniu 12 lutego 2019 roku, Ojciec Święty Franciszek mianował Naszego Proboszcza ks.prałata dr Arkadiusza Okroja biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cufruta. Cała wspólnota parafialna jest z tego dumna.
 • W dnu 26.02.2019r. mieszkańcy na zebraniu wiejskim wybrali sołtysa- M. Paczoska, dziękuje wszystkim za mandat zaufania na drugą kadencję, wybrano nową radę sołecką: Jarosław MackojćMagdalena SzczesnaJoanna Kaizer ? Prondzinska, Łukasz Grzenkowicz, Tadeusz Żołnowski, który zrezygnował od września 2019r.- Dominika Biekisz-Olejnik. Mieszkańcy składali propozycje do Strategii Gminy Kartuzy na lata 2019-2040
 • 10.03.2019r. sołectwo Kiełpino, Związek Piłsudczyków  BIEG ŻELAZNEGO ? III Kartuski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. ppor. Zdzisława Badochy ?Żelaznego? ? Tropem Wilczym,
 • 14.03 2019r odbyło się zebranie rady sołeckiej w nowym składzie,
 • Od lutego br. rozpoczęła się procedura prawna opracowania dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Długiej i Kartuskiej, – projekt rondo, wykonanie inwestycji w 2021r.
 • W dniu 26.03.2019r. mieszkańcy w czynie społecznym pracowali w usuwaniu zbędnych przedmiotów w budynku parafialnym
 • W dniu 13.04 odbyło się sprzątanie wokół rz. Radunia, dziękuję harcerzom oraz radnemu Panu J. Plichta za zaangażowanie,
 • W minionym roku odbyło się wiele imprez kulturalnych ? sportowych: Bieg Arasmusa, ?ZAJĘCIA RUCHOWE 50+?w Domu Sportowca, liczne kursy językowe, kompterowe dla dorosłych oraz seniorów
 • Pragnę podziękować Panu Tadeuszowi Formella, za wymianę desek na kładce na rz.Radunia.
 • 96 rocznicę nadania Kartuzom praw miejskich przyznano Nagrody Burmistrza Kartëskô Skra. Wręczono je osobom, które działają w przeróżnych sferach: sportu, kultury, przedsiębiorczości czy na rzecz mieszkańców. Statuetki otrzymali:  Anna Cirocka, Jolanta Czerwińska,   Bystron Cartex- Gratulujemy?
 • 15.04.2019r zaprosiłem i zorganizowałem spotkanie z członkami Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina oraz II spotkanie rady sołeckiej,
 • W dniu 17.05.2019r. odbył się Dzień Seniora,
 • W dniu 18.05.2019r. zaangażowały się w nasadzaniu kwiatów przy parkanie kościoła pw. Św Michała Archanioła w Kiełpinie
 • Firmie ogrodniczej Państwa Lewandowskich z Leszna za sponsoring kwiatów
 • Osobą, które pomimo deszczu  ciężko pracowały, ale z uśmiechem na twarzy. Członkowie rady sołeckiej: Pani Magdalena Szczesna, Pani Joanna Kaizer- Prondzińska, Jarosław Mackojć. Również nasi drodzy mieszkańcy, którzy interesują się estetyką wsi oraz mają czas:  Pani Joanna Sulecka, Pani Mariola Mackojć oraz moja żona Wiesława Paczoska
 • 31.05.2019r. III zebranie rady sołeckiej,
 • 22.06.2019r. Sobótki Sołeckie na stadionie, w tym roku wykonano ogrodzenie tego obiektu,
 • 25..08.2019r. odbyły się dożynki gminne nasze sołectwo godnie się zaprezentowało: winiec, kołacz oraz stoisko Panie ze Stowarzeszenia Kręgu Arsmusa promowały swoje produkty.
 • 09.09.2019r. zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego,
 • W poniedziałek 7.10.2019r. nasza delegacja sołecka: Pan H. Socha, Pani Urszula Szczepańska z mężem oraz sołtys M. Paczoska odebrali nagrodę w Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego, na etapie wojewódzkim zajęliśmy III miejsce. Wygraliśmy huśtawkę oraz bon o wartości 300 zł. Na rośliny ozdobne. Te nagrody wykorzystamy do zagospodarowania terenu wokół naszego wkrótce otwartego Domu Kultury. Dziękuje wszystkim za głosy- to promocja Kiełpina w regionie
 • W piątek, 18 października 2019 w sali konferencyjnej kartuskiego Urzędu Miejskiego odbyły się eliminacje gminneOlimpiady Wiedzy Obywatelskiej ?SENIOR OBYWATEL? IM. PAWŁA ADAMOWICZAOrganizatorem Olimpiady jestFundacja Barbary Średniawy, przy współpracy z Delegaturą Pomorską Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot pod patronatem honorowymMieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego. Nasze   sołectwo Kielpino reprezentowały osoby: Pani Danuta Reguła, Pani Hanna Karpińska, Pan Henryk Socha, Państwo Helena i Edmund Krauze. Do udziału w olimpiadzie zgłosiło się 50. seniorów z gminy Kartuzy, którzy walczyli o kwalifikację do kolejnego, wojewódzkiego etapu. Jak przyznali sami ?olimpijczycy? test z wiedzy społeczno-politycznej nie należał do łatwych. Trzeba było wykazać się wysoką wiedzą, by zakwalifikować się do finałowej 12-stki reprezentującej gminę Kartuzy na kolejnym etapie eliminacji. Nagrody, dyplomy, medale i puchary wręczali organizatorka przedsięwzięcia Barbara Badowska?Średniawa wraz zMieczysławem Grzegorzem Gołuńskim Burmistrzem Kartuz, Sylwią Biankowską Zastępcą Burmistrza Kartuz i paniąMirosławą Gruba z kartuskiego GOPSu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że najlepszy wynik uzyskała seniorka z Kartuz, kartuska radna Rady Miejskiej, pani Irena Roszkowska.II  ?miejsc Pani H. Karpńska,
 • . W dniu 16 listopada odbyło się poświęcenie i otwarcie obiektu ?Wspólna Chata?, łączącego w sobie świetlicę oraz bibliotekę w Kiełpinie. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo, które poprowadził biskup Arkadiusz Okroj wraz z księdzem proboszczem Tomaszem Juchniewiczem. 

W uroczystości wzięli udział:
? marszałek województwa pomorskiego: Mieczysław Struk
? senator RP: Senator Stanisław Lamczyk
? radna Sejmiku Pomorskiego: Danuta Rek
? burmistrz Kartuz: Mieczysław Grzegorz Gołuński 
? zastępca burmistrza Kartuz: Wojciech Jaworowski
? zastępca burmistrza Kartuz: Sylwia Biankowska
? sołtys Kiełpina: Mirosław Paczoska
? Rada Sołecka w składzie: Joanna Kaizer-Prondzinska, Magdalena Szczesna, Dominika Biekisz-Olejnik, Łukasz Grzenkowicz, Jarosław Mackojć
? dyrektor Biblioteki: Kazimiera Socha
? wykonawca prac budowlanych: Rafał Lehmann 
? Bogdan Górskioraz licznie przybyli mieszkańcy Kiełpina. W końcu mamy swój Dom Kultury

 • Radni Rady Miejskiej w Kartuzach oraz pracownicy Urzędu Gminy brali akcji ? Paczka Mikołaja? Dwie rodziny z Kiełpina zostały obdarowane upominkami. Pomysłodawcą akcji od wielu lat jest Pani Irena Roszkowska. Również aktywnie włączyli się radni z Kiełpina: Pani Dorota Zarach oraz Mirosław Paczoska, którzy zakupili towary i pięknie zapakowali. Zebrano prawie 3 tysiące zł, zakupiono: 1 t. węgla, kuchenkę gazolową, środki czystości oraz artykuły żywnościowe. Z całego serca dziękuję za taki piękny gest- prawdziwy dar serca. Bądźmy wrażliwi   i pomagajmy sobie wzajemnie- Dobro powraca.
 • Oto niektóre zadania inwestycyjne br. Utwardzono ul. Osiedlową, wyłożono korytka na ul. Ks. Arasmusa z ul. Grodziskową, dzięki zaangażowaniu mieszkańców ul. Marszałka Piłsudskiego Urząd Gminy przyznał 350 płyt yoombo na utwardzenie, wykonano nowy dywanik na ul. Enegetyków, drogi gruntowe były remontowane na wiosnę i jesienią.
 • Wielu mieszkańców w ramach programu OZE ma wykonane solary lub pompy ciepła
 • W grudniu br. pojawił się temat wiatraków z Wyczechowa, wystosowałem odpowiednie pisma do UG w Somoninie, Kartuzach oraz do biura poselskiego Pani Magdaleny Sroka w Kartuzach o interwencję ww. sprawie
 • Radni Gminy Kartuzy: D.Zarach,J.Richert J.Plichta, J. Plichta, M. Paczoska napisali pismo do Burmistrza w sprawie ciągu pieszo-rowerowego ul. Kartuska wraz z przejściem dla pieszych w Lesznie
 • Reasumując: mijający rok udany, burzliwy, a nawet trudny dziękuję wszystkim za odrobinę pracy, serca, szczególnie mojej nowej radzie sołeckiej, radnym z Kiełpina, sponsorom, a przede wszystkim mieszkańcom, z których jestem dumny -wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2020

Życzy sołtys

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.