Podsumowanie roku 2018- sołectwo Kiełpino

Rada sołecka w Kiełpinie wraz z sołtysem pragnie podziękować wszystkim sympatykom, sponsorom  i ludziom, którzy aktywnie działali dla dobra naszej miejscowości   w roku 2018.

Oto niektóre wydarzenia:

Styczeń– Stowarzyszenie ?Krąg Arasmusa? zorganizowało konkurs ?Świąteczne iluminacje Kiełpina?

Styczeń do maja ? sołectwo zorganizowało kurs komputerowy 50 +  

  • Marzec– 04.03.2018r. sołectwo było współorganizatorem Biegu Żołnierzy Wyklętych na stadionie, 27. 03. 2018r. zebranie rady sołeckiej
  • Kwiecień07.04. 2018r. wiosenne sprzątanie terenu wokół Raduni
  • Modernizacja ul. Przy Krzyżu ? fundusz sołecki
  • Maj-25.05. 2018r. Dzień Seniora,  30.05- wizja lokalna ? na ul Długiej
  • Czerwiec 22.06.2018r. Sobótki między jeziorami impreza sportowo- historyczna na 100-lecie odzyskania niepodległości

Nasze sołectwo przystąpiło do wojewódzkiego Konkursu ?Piękna Wieś ? w kategorii zagroda I-miejsce dla rodziny H. E. Krauze ? etap gminny

Lipiec ? nowe znaki informacyjne ? Kiełpino, przy drodze woj. 224 , złożenie pism  w sprawie przebudowy skrzyżowania do dyr.. ZDW w Gdańsku

            Sierpień udział w dożynkach gminy Kartuzy, Stowarzyszenie ?Krąg Arasmusa? miały    swoje stoisko

          Wrzesień zakończenie termomodernizacji i rozbudowy szkoły w Kiełpinie

  • III Bieg Arasmusa
  • Nowy plac zabaw i siłownia- nowa strefa aktywności dla mieszkańców
  • Październik Pozyskanie 500 000 zł na  Dom Kultury  w Kiełpinie, termin wykonania 10.2019r.
  • Wielu mieszkańców naszego sołectwa złożyło wniosek w konkursie OZE ?solary, pompy ciepła

24.09.2018r. odbyło się zebranie wiejskie

Listopad ? zakup nowej tablicy sołeckiej- lokalizacja Przedszkole ?Aniołek?

      Grudzień ? rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Długiej oraz ul Kolejowa

Wykonanie chodnika na  ul. Dworcowej ? fundusz sołecki

Interwencja sołtysa w sprawie zmiany godzin urzędowania ?Centrum św. Łukasza ? od 7.30. Z inwestycji drogowych na wniosek mieszkańców oraz  rady sołeckiej wykonano utwardzenia płyt yoombo na ul. Ks. Aramusa, ul. Osiedlowa (kontynuacja), opracowano projekt modernizacji drogi ul. Starowiejska przez las do drogi woj. 224(nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik). Na ul Długiej postawiono nowe punkty świetlne na przejściach dla pieszych, nowe lampy postawiono na ul. Dolna, Kolejowa, Osiedlowa, Leszno. Na ulicy Długiej postawiono nowe znaki, nowe lustro na ul Starowiejskiej, naprawy cząstkowe: ul. Słoneczna, ks. Arasmusa, Dolna, Energetyków .

Wiele spraw jest należy jeszcze rozwiązać, pracując wspólnie z Urzędem Gminy w Kartuzach oraz innymi instytucjami będziemy na miarę możliwości poprawiać warunki mieszkańców, liczę na Państwa pomoc i zaangażowanie.

Sołtys

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.