Plan pracy sołectwa Kiełpino na 2019rok

Rada sołecka, sołtys oraz mieszkańcy sołectwa Kiełpino na zebraniu we wrześniu 2018 roku zgłosili inwestycje:

-utwardzenie płytami yoombo ulica Osiedlowa i ul. Leśna

– utwardzenie ul. Gen. Maczka oraz ul. M. Konopnickiej

– dywanik asfaltowy na ulicy Słonecznej w Lesznie

– większy przepust rury na ul. Bolesława

– postawienie ławek na ulicy Długiej- 6 sztuk

– kosze na śmieci przy szkole i kościele

– kontynuacja chodnika na ulicy  Długiej

– wiata na przystanku autobusowym w Lesznie

-Modernizacja  boiska przy szkole na orlik

– rozbudowa Domu Kultury w Kiełpinie

– utwardzanie ulicy Starowiejskiej przez las

Na sesji 28.12.2018r. radni z Rady Miejskiej w Kartuzach  przegłosowali autopoprawki do uchwały budżetowej na zadania: Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz Przebudowa drogi Mezowo Kiełpino w ciągu ul. Energetyków i Kiełpińskiej

– punkty świetlne: ul. Leśna, Piaskowa, Szkolna, Długa, Brzozowa, Widokowa, E. Orzeszkowej, Osiedlowa, ks. Arasmusa, Cukiernicza, Sucharskiego, Grodziskowa, Przy Krzyżu, Leszno droga 224, Maczka i Raduńska

Propozycje mieszkańców z funduszu sołeckiego z 24.09. 2018 r.

  • Imprezy integracyjne -10 tyś
  • Bieg Arasmusa -14 tyś
  • Stowarzyszanie Krąg Arasmusa -2 tyś
  • Klub Amator Kiełpino ? 1 tyś
  • Zajęcia 50+ – 8 tyś
  • Monitoring placu zabaw -15 tyś

Trwają prace nad przebudową skrzyżowania na drodze 224 oraz budowy ciągu pieszo- rowerowego Kiełpino- Leszno

Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku 2019

M.P.

Komentarze są wyłączone.