Przystanek PKP Leszno

W związku pojawiającymi się informacjami o możliwości likwidacji przystanku PKP Leszno Kartuskie, sołtys na prośbę mieszkańców złożył 30. 11.2018r. pismo do Urzędu Gminy w Kartuzach. Przedstawiam odpowiedź na moje pismo Burmistrza Kartuz M. G. Gołuńskiego. Dnia 15.11.2018 roku w Kartuzach odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami PKP- Polskie Linie Kolejowe a Burmistrzem Kartuz. Spotkanie dotyczyło szczegółowego omówienia porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania- przebudowania w ramach projektu ?Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz- Trójmiasto, etap I? oraz przejęcia jej przez Urząd Miasta i Gminy Kartuzy.

Jeżeli chodzi o przedmiotowy przystanek, to pozostanie on w  dotychczasowej lokalizacji  

(sołtys pismo otrzymał 04.01.2019r.)

Pragnę podziękować Burmistrzowi Kartuz M. G. Gołuńskiemu za pozytywne załatwienie sprawy, niestety niektórzy radni oraz mieszkańcy Leszna podawali nie prawdziwe informacje. Wykorzystywano temat do walki politycznej. Jako sołtys zawsze przedstawiałem stanowisko mieszkańców o pozostawieniu przystanku PKP Leszno Kartuskie .

MP

Komentarze są wyłączone.