Praca w terenie…

Dzisiaj wraz z pracownikami wydziału komunalnego UG w Kartuzach dokonaliśmy objazdu dróg zniszczonych po gwałtownych burzach. Drogi zostaną wkrótce naprawione. Drodzy mieszkańcy, mamy też odcinki dróg prywatnych np. Żwirowa, Kościuszki, Kaszubska , Sucharskiego- obowiązkiem właściciela jest naprawienie drogi.  Wiele osób dzwoni do mnie w sprawie ul. Cukierniczej- teraz w okresie budowy ronda jest duży ruch, w sprawie progu zwalniającego grupa osób jest zadowolona, bo  samochody zwalniają, ale też kilka osób chciałaby próg rozebrać . Nie ma takiej opcji. Musimy poczekać, już we wrześniu będzie częściowo uruchomiony ruch z ulicy Długiej. Zająłem się również     sprawą renowacji krzyża, który stał na skrzyżowaniu  od 1936, odnowiony 1979, znalazłem wykonawcę, który bezpłatnie odnowi krzyż. Również zgłosiłem sprawę znaku B-1 na ul. Dworcowej, który nie spełnia potrzeb mieszkańców, kierowcy nagminnie łamią prawo.

M.P.

Komentarze są wyłączone.