Modernizacja dróg w naszym sołectwie…

Mieszkańcy Leszna i nie tylko mają powód do zadowolenia, będzie utwardzana  ul. Rolnicza oraz ul. Szkolna. Od wielu lat zwracałem uwagę Burmistrzowi Kartuz, że mieszkańcy apelują o remont tak ważnych ulic. Szczególnie teraz w czasie budowy ronda poprawa stanu drogi jest pilne. W dniu 16 sierpnia Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński przy udziale swoich Zastępców: Wojciecha Jaworowskiego Sylwii Biankowskiej podpisał umowę z firmą Z.T.H.U. „JKS” z Mezowa reprezentowaną przez właściciela pana Józefa Płotkę – Wykonawcą remontów i modernizacji części dróg na terenie gminy Kartuzy o długości prawie 2,5 km. W rezultacie do 14 grudnia 2022 roku wykonany zostanie remont i utwardzenie płytami Yomb ul. Słonecznej w Łapalicach, ul. Rolniczej na trasie Kiełpino – Leszno, ul. Marszałkowskiego w Kartuzach, ul. Szkolnej w Kiełpinie oraz wykonany zostanie remont drogi i utwardzenie płytami Yomb na odcinku Głusino – Stążki. Droga na os. Zielone Wzgórze w Kartuzach zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej. 

Wartość zadania to koszt 3.439.380,22 zł. 

Komentarze są wyłączone.