II Dożynki sołecko- parafialne w Kiełpinie

Cz. I

W dniu 04 września w Kiełpinie odbyły się drugie dożynki sołecko- parafialne dla sołectwa Kiełpino, Mezowo, Borcz. Uroczystości dożynkowe tradycyjnie rozpoczęła msza św, której przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Juchniewicz, który w czasie kazania podziękował wszystkim rolnikom  za wykonywaną pracę. Druga część dożynek odbyła się na terenie ‘Wspólnej Chaty”. Ksiądz proboszcz  modlitwą rozpoczął dożynki, następnie sołtys Kiepina przywitał mieszkańców i zaproszonych gości. Zwrócił uwagę na rolę dożynek. Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami .Dożynki w sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to wyraża podziękowanie za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj w przyszłych latach. Sołtys przywitał gości – radnych Rady Miejskiej w Kartuzach Panią Dorotę Zarach, Pana Jacka Richerta i Pana Jarosława Plichtę. Szczególnym momentem było dzielnie się chlebem- nasi wspaniali harcerze godnie wykonali to zadanie.  Następnie członkowie rady sołeckiej w Kiełpine- Panie  Joannie Kaizer- Prodzinska i Dominice Biekisz- Olejnik przedstawiły program dożynek. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczno- sportowy. Na pięknej scenie wystąpili m.in. Ada Gizela, zespół Kaszuby oraz Relax. W czasie dożynek przeprowadzono akcję charytatywną- zbiórka dla pogorzelców oraz część środków przeznaczono na wykonanie schodów do kapliczki w Mezowie. Odbywały się liczne zajęcia artystyczne, przy pięknej pogodzie. Pan Zdzisław Krause poprowadził Dożynkowy Turniej tenisa stołowego. Zgłosiło się 13 zawodników

  1. Józef Stubiński
  2. Zdzisław Krause
  3. Wiesław Różyńki

Zwycięzcy otrzymali puchary, wszyscy zawodnicy pamiątkowe dyplomy

Gratulcje!!!

Pragnę podziękować wszystkim szczególnie radzie sołeckiej w Kiełpinie, wolontariuszom, starostom dożynek Państwu Teresa i Józef Stolc, sołectwu z Mezowa, Borcza oraz sponsorom za wsparcie. Cieszy, że frekwencja dopisała

M.P.

Komentarze są wyłączone.