Zebranie wiejskie

W dniu 5 września 2022 roku odbyło się zebranie wiejskie na temat funduszu sołeckiego 2023 roku. Na zebranie przybyło 135 mieszkańców. Na spotkanie przybyli także: Burmistrz Kartuz M.G.Gołuński, radny powiatowy Pan A. Bystron, radni z gminy Kartuzy- Pani D. Zarach, Pan J. Richert i Pan J. Plichta. Zebranie prowadził sołtys M. Paczoska, który w formie prezentacji przedstawił sprawozdanie za rok 2021.

Oto inwestycje, które poparli mieszkańcy do realizacji na 2023.

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., z poz. 301 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Kiełpino z dnia 05.09.2022wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 1. Zakupie namiotu.
  1. Wykonaniu napisu Kiełpino.
  1. Organizacji Imprez integracyjnych
  1. Zakupie paliwa do kosiarki.
  1. Zakupie zabawek do „Wspólnej Chaty”.
  1. Modernizacji ul. Sucharskiego.

Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia jest:

 1. Sołectwo organizuje co roku kilka dużych wydarzeń i każdorazowo jest zmuszone wypożyczać namioty. Zakup namiotu pozwoli ograniczyć koszty długoterminowe.
 2. Napis Kiełpino przy ul. Długiej poprawi estetykę wsi.
 3. Sołectwo jest bardzo liczną społecznością. Poprzez organizowanie wielu imprez i wydarzeń umożliwia się mieszkańcom wspólną integrację oraz możliwość spędzania wolnego czasu na różnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych.
 4. Koszenie jest nieodłącznym elementem estetyki naszego Sołectwa a paliwo do kosiarki pomoże utrzymać tereny zielone w odpowiedniej kondycji.
 5. „Wspólna Chata” to miejsce spotkań mieszkańców, chcąc zapewnić komfort przebywania tam rodzinom niezbędne są zabawki dla najmłodszych mieszkańców naszego Sołectwa, z których będą mogli korzystać na miejscu.
 6. Ul. Sucharskiego stanowi często uczęszczaną odnogę ul Osiedlowej, jest to m.in. dojazd do żłóbka, „Bose Stópki” w związku z powyższym wymaga modernizacji.

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą: 64.444,10 zł i składają się z następujących pozycji:

 1. Zakup namiotu – 9.000,00 zł.
 2. Wykonanie napisu Kiełpino – 9.000,00 zł.
 3. Imprezy integracyjne – 13.000,00 zł.
 4. Zakup paliwa do kosiarki – 500,00 zł.
 5. Zakup zabawek do „Wspólnej Chaty” – 1.000,00 zł.
 6. Modernizacja ul. Sucharskiego  – 31.944,10 zł

Komentarze są wyłączone.