Rada Sołecka w Kiełpinie

Szanowni mieszkańcy

W dniu 26.10.2016r. Pani Anna Formella złożyła rezygnację z członka Rady Sołeckiej w Kiełpinie. Obecnie Rada Sołecka liczy cztery osoby.

Dziękuję Pani za pracę społeczą od marca 2015 do paździenika 2016

sołtys

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.