Realizacja funduszu sołeckiego

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy Kiełpina w 2022 roku zadecydowali , co jest potrzebne. Informuję, że cześć wniosków zrealizowano: zakupiono namiot, zakupiono zabawki na wyposażenie „Wspólnej Chaty”, wykonano modernizację odcinka drogi ul. H. Sucharskiego od strony ulicy Osiedlowa. Czekamy cierpliwie na wykonanie konstrukcji metalowej z napisem Kiełpino.

Komentarze są wyłączone.