Rusza budowa gminnych dróg za blisko 11 milionów złotych

Osiem odcinków dróg w Pomieczyńskiej Hucie, Dzierżążnie, Borowie, Głusinie, Kiełpinie, Koloni i Kartuzach zostanie wkrótce przebudowanych. Wojciech Jaworowski zastępca burmistrza Kartuz, podpisał umowy z wykonawcami tych inwestycji. Zadanie warte ponad 10,7 mln złotych dofinansowane jest w 50 proc. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedsięwzięcie podzielono na dwie części. Pierwsza obejmuje budowę dróg w Pomieczyńskiej Hucie, Kiełpinie i Kartuzach, druga – budowę, przebudowę i rozbudowę dróg w Kiełpinie, Koloni-Chojnie, Borowie i Dzierżążnie.   Zadania będą realizowane w latach 2023-2026. By poprawić bezpieczeństwo w poszczególnych inwestycjach ujęto  elementy spowalniające ruch takie jak:  wyniesione przejścia dla pieszych,  szykany, aktywne oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerzystów. Rozwiązania te poprawią komfort i bezpieczeństwo użytkowników, jak również poprawią warunki jazdy.

Pierwsza część zadania obejmuje budowę dróg w Pomieczyńskiej Hucie, Kiełpinie i Kartuzach. Przetarg na jej realizację wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław Lica z Brodnicy Górnej. Inwestycja zostanie wykonana za kwotę  4.587.000 złotych.

W  Pomieczyńskiej Hucie powstanie odcinek drogi gminnej o długości 311 i chodnik. Powstanie też przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem i progiem wyspowym. W ramach prac zaplanowano m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni, wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z inwestycją, budowę kanalizacji deszczowej z wylotem i przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

W Kiełpinie powstanie odcinek ulicy Konopnickiej z siecią kanalizacji deszczowej. W zadaniu ujęto m.in. wykonanie nowej nawierzchni ciągu jezdnego, a także zjazdów i dojść do posesji.

W Kartuzach na odcinku 560 m przebudowana zostanie ul. Zielone Wzgórze. Prócz nowej drogi, zadanie obejmuje też budowę progu zwalniającego, szykany zwężającej oraz dziewięciu miejsc parkingowych naprzemiennych.

Druga część przedsięwzięcia to budowa, przebudowa i rozbudowa dróg w Kiełpinie, Koloni-Chojnie, Borowie i Dzierżążnie.  Najkorzystniejszą ofertę na te zadania zaoferowała firma Kruszywo spółka z o.o.  Ich łączny koszt to 6.133.485,86 złotych.

W Kiełpinie na ulicy Szkolnej powstanie chodnik o długości 228 metrów.  Nowa droga powstanie na odcinku między Kolonią i Chojną. Jezdnia wykonana z betonu asfaltowego będzie miała szerokość 5 metrów. Zaprojektowano też szykany zwężające szerokość pasa jezdnego, by uspokoić ruch samochodowy.

W Borowie planowana jest przebudowa układu ulic Leśna, Spacerowa i Słoneczna. Prace będą dotyczą fragmentu o długości blisko 540 metrów. Powstanie nowa nawierzchnia z masy bitumicznej z poziomym oznakowaniem ostrzegawczym.

Na trasie Głusino- Lewino wybudowana zostanie droga z betonu asfaltowego o długości 480 metrów z poboczami oraz zjazdami publicznymi i indywidualnymi. Zadanie przewiduje też montaż jednego progu zwalniającego. W Dzierżążnie rozbudowa i przebudowa czeka ul. Jana Pawła II. Prace dotyczą odcinka o długości 420 metrów i remontu skrzyżowania z drogą powiatową. Nawierzchnia zostanie utwardzona, powstanie kanalizacja deszczowa oraz chodnik

Komentarze są wyłączone.